EENdb - TALEN/ZFN
Search TALENs/ZFNs targeting the sequence:
- >=3 nt (recommend >=6 nt), 5'->3', any strand
- use [...] for alternate nucleotides; N = [ACGT]
Search TALENs/ZFNs targeting the gene(s):
- <=10 symbols or IDs (currently Ensembl ID only)
- symbols are variable in publications and databases
Search EENs by first reported reference:
- <=10 PubMed IDs or surnames of 1st authors.

EEN Search Result
TALEN targeting sequences from human (Homo sapiens): 121 TALEN records match.
(Click on ID to see details)


TALEN IDWhole SiteSpecies & LocusRVDsFrameworkFokIConstruc.Modif.Ref.Effic.
TN0001 cGGAGCCATCTGGCCGGGTtggctggttataACCGCGCAGATTCTGTTCa
gCCTCGGTAGACCGGCCCAaccgaccaatatTGGCGCGTCTAAGACAAGt
    18+[12]+18
human, NTF3, 5'-Up G C (NK) +63, +28 WT (N/A) NHEJ, NHEJ-ODC 21179091 R
TN0002 tCTTCATTACACCTg...cATACAGTCAGTatcaattctggaagaa
aGAAGTAATGTGGAc...gTATGTCAGTCAtagttaagaccttctt
    13+[16]+11
human, CCR5 G C (std.) +63, +28 WT (N/A) NHEJ 21179091 R
TN0002B tctTCATTACACCTGCAGCTc...tACAGTCAGTATCAattctggaagaa
agaAGTAATGTGGACGTCGAg...aTGTCAGTCATAGTtaagaccttctt
    17+[12]+13
human, CCR5 G C (std.) +63, +28 WT (N/A) NHEJ 21179091 R
TN0002C tcttcattACACCTGCAGCTCTc...cAGTATCAATTCTGGAAGaa
agaagtaaTGTGGACGTCGAGAg...gTCATAGTTAAGACCTTCtt
    14+[16]+17
human, CCR5 G C (std.) +63, +28 WT (N/A) NHEJ 21179091 R
TN0002D tcttcattACACCTGCAGCTCTCATt...tATCAATTCTGGAAGAa
agaagtaaTGTGGACGTCGAGAGTAa...aTAGTTAAGACCTTCTt
    17+[16]+15
human, CCR5 G C (std.) +63, +28 WT (N/A) NHEJ 21179091 R
TN0003 tGCTGGTCATCCTCATcctgataaactgcAAAAGGCTGAAGAGCatgactgaca
aCGACCAGTAGGAGTAggactatttgacgTTTTCCGACTTCTCGtactgactgt
    15+[13]+15
human, CCR5 G C (std.) +63, +28 WT (N/A) NHEJ, HR 21179091 R
TN0003B tgctGGTCATCCTCATCCTgataaactgcaaAAGGCTGAAGAGCatgactgaca
acgaCCAGTAGGAGTAGGActatttgacgttTTCCGACTTCTCGtactgactgt
    15+[12]+13
human, CCR5 G C (std.) +63, +28 WT (N/A) NHEJ, HR 21179091 R
TN0003C tgctggtCATCCTCATCCTGATaaactgcaaaAGGCTGAAGAGCATGactgaca
acgaccaGTAGGAGTAGGACTAtttgacgtttTCCGACTTCTCGTACtgactgt
    15+[10]+15
human, CCR5 G C (std.) +63, +28 WT (N/A) NHEJ, HR 21179091 R
TN0003D tgctggtcatCCTCATCCTGATAAACTgcaaaaggctgaAGAGCATGACTGACa
acgaccagtaGGAGTAGGACTATTTGAcgttttccgactTCTCGTACTGACTGt
    17+[12]+14
human, CCR5 G C (std.) +63, +28 WT (N/A) NHEJ, HR 21179091 R
TN0009 tGCATACCTAATCATTATgctgaggatttggaaAGGGTGTTTATTCCTCATGGa
aCGTATGGATTAGTAATAcgactcctaaaccttTCCCACAAATAAGGAGTACCt
    17+[15]+20
human, HPRT1 G C (std.) +231 WT GG(V&B) 21493687 R
TN0010 tCCATTCCTATGACTGTAGATtttatcagactgaagAGCTATTGTGTGAGTATa
aGGTAAGGATACTGACATCTAaaatagtctgacttcTCGATAACACACTCATAt
    20+[15]+17
human, HPRT1 G C (std.) +231 WT GG(V&B) NHEJ, HR 21493687 R
TN0011 tGGATTATGCCTGGCACCATTAAAGAAAATa...tATAGATACAGAAGCGTCATCAAAGCATGCCa
aCCTAATACGGACCGTGGTAATTTCTTTTAt...aTATCTATGTCTTCGCAGTAGTTTCGTACGGt
    29+[28]+30
human, CFTR G C (others) +231 WT GG(V&B) 21493687 R
TN0012 tGGCACCATTAAAGAAAATATCATc...tAGATACAGAAGCGTCATCAAAGCATGCCa
aCCGTGGTAATTTCTTTTATAGTAg...aTCTATGTCTTCGCAGTAGTTTCGTACGGt
    23+[25]+28
human, CFTR G C (std.) +231 WT GG(V&B) (Weak) 21493687 R Low
TN0025 tCCCCTCCACCCCACAGTggggccactagggacAGGATTGGTGACAGAAAa
aGGGGAGGTGGGGTGTCAccccggtgatccctgTCCTAACCACTGTCTTTt
    17+[15]+17
human, PPP1R12C, intron G C (std.) +63 WT; ELD+KKR (N/A) NHEJ, HR 21738127 R
TN0025-T002 tTCCACCCAGCCCTCAGTgctctgctgaggcAGGATGGGTGGCTGGAAa
aAGGTGGGTCGGGAGTCAcgagacgactccgTCCTACCCACCGACCTTt
    17+[13]+17
human, [intergenic] C +63 ELD+KKR (N/A) NHEJ 21738127 R
TN0025-T003 cCCCCTCCACCCCAAAAAt...aAATATGAGTTATAGAAAa
gGGGGAGGTGGGGTTTTTa...tTTATACTCAATATCTTTt
    17+[24]+17
human, [intergenic] C +63 ELD+KKR (N/A) NHEJ 21738127 R
TN0026 tCAGACGCTGGCACTccgcacccccagctcccagagcACGGCTGCAAGGGCCa
aGTCTGCGACCGTGAggcgtgggggtcgagggtctcgTGCCGACGTTCCCGGt
    14+[22]+15
human, PITX3 G C (std.) +63 WT (N/A) NHEJ, HR 21738127 R
TN0027 tACGCCGTGGAAAGGCCcgtatgagcggccccgcccGTAGATCATCCCCGa
aTGCGGCACCTTTCCGGgcatactcgccggggcgggCATCTAGTAGGGGCt
    16+[19]+14
human, PITX3, 3'-UTR G C (std.) +63 WT (N/A) NHEJ, HR 21738127 R
TN0028 tCACCTGCAGCTGCCCAGacctggcacccaggagAGGAGCAGGCAGGGTCa
aGTGGACGTCGACGGGTCtggaccgtgggtcctcTCCTCGTCCGTCCCAGt
    17+[16]+16
human, POU5F1, intron G C (std.) +63 WT (N/A) NHEJ, HR 21738127 R
TN0029 tCTGGGCTCTCCCATgcattcaaactgaggtgcctgcCCTTCTAGGAATGGGGGa
aGACCCGAGAGGGTAcgtaagtttgactccacggacgGGAAGATCCTTACCCCCt
    14+[22]+17
human, POU5F1, 3'-UTR G C (std.) +63 WT (N/A) NHEJ, HR 21738127 R
TN0030 tACACGTTTCGTGTTCGGAgccgctttaacccacTCTGTGGAAGTGCTCAGCa
aTGTGCAAAGCACAAGCCTcggcgaaattgggtgAGACACCTTCACGAGTCGt
    18+[15]+18
human, IL2RG G C (std.) +47, +17 KV+EA (N/A) NHEJ 21813459 R
TN0031 tGTGGGCAACATGCTGGTCatcctcatcctgataAACTGCAAAAGGCTGAAGa
aCACCCGTTGTACGACCAGtaggagtaggactatTTGACGTTTTCCGACTTCt
    18+[15]+18
human, CCR5 G C (std.) +47, +17 KV+EA (N/A) NHEJ 21813459 R
TN0031-T002 tGTGGGCAACATGCTGGTCgtcctcatcttaataAACTGCAAAAAGCTGAAGt
aCACCCGTTGTACGACCAGcaggagtagaattatTTGACGTTTTTCGACTTCa
    18+[15]+18
human, CCR2 G C +47, +17 KV+EA (N/A) NHEJ 21813459 R Low
TN0037 tGCATCAACCCCATCATCtatgcctttgtcGGGGAGAAGTTCAGAAACTa
aCGTAGTTGGGGTAGTAGatacggaaacagCCCCTCTTCAAGTCTTTGAt
    17+[12]+19
human, CCR5 G C (N/A) (N/A) (N/A) NHEJ 21983922 R
TN0040 tAGCAACCTCAAACAGACACCATg...cTGTGGAGAAGTCTGCCGTTa
aTCGTTGGAGTTTGTCTGTGGTAc...gACACCTCTTCAGACGGCAAt
    22+[15]+19
human, HBB G C (N*; others) +31, +63, +31, +31 WT (N/A) NHEJ 22301904 R
TN0042 tACCTATTATTACTTTATggggcagcagcctggaaAAGTACTTGGGGACCAa
aTGGATAATAATGAAATAccccgtcgtcggaccttTTCATGAACCCCTGGTt
    17+[17]+16
human, ABL1, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0043 tGTGTCTTGGGATGAGTGggtcagtgttctggtgCTCACAGGATGGCTGGCa
aCACAGAACCCTACTCACccagtcacaagaccacGAGTGTCCTACCGACCGt
    17+[16]+17
human, AKT2 G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0044 tCCTGTGGCTCCTGCCGCtgctgctttccacggcAGCTGTGGGCTCCGGGa
aGGACACCGAGGACGGCGacgacgaaaggtgccgTCGACACCCGAGGCCCt
    17+[16]+16
human, ALK G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0045 tATGTACGCCTCCCTGGGctcgggtccggtcgccCCTTTGCCCGCTTCTGTa
aTACATGCGGAGGGACCCgagcccaggccagcggGGAAACGGGCGAAGACAt
    17+[16]+17
human, APC, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0046 tGAATTGGGATGCTGTTTttaggtattctattcaaaTTTATTTTACTGTCTTTa
aCTTAACCCTACGACAAAaatccataagataagtttAAATAAAATGACAGAAAt
    17+[18]+17
human, ATM G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0047 tCCCTCACCATGAGTAGCgctatgttggtgacttGCCTCCCGGACCCCAGCa
aGGGAGTGGTACTCATCGcgatacaaccactgaaCGGAGGGCCTGGGGTCGt
    17+[16]+17
human, AXIN2, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0048 tGTGCGATCTCCAAGCACtgaggggcagaaactcCCGGATCGGGCGCTGCCa
aCACGCTAGAGGTTCGTGactccccgtctttgagGGCCTAGCCCGCGACGGt
    17+[16]+17
human, BAX G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0049 tTTTCAAGTGAAGACAAAatggcctcgccggctgACAGCTGTATCCAGTTCa
aAAAGTTCACTTCTGTTTtaccggagcggccgacTGTCGACATAGGTCAAGt
    17+[16]+17
human, BCL6, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0050 tACAATTGAACAATGCCTcagctatacatttacatCAGATTATTGGGAGCCTa
aTGTTAACTTGTTACGGAgtcgatatgtaaatgtaGTCTAATAACCCTCGGAt
    17+[17]+17
human, BMPR1A, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0051 tCCGAAGCTGACAGATGGgtattctttgacggggGGTAGGGGCGGAACCTGa
aGGCTTCGACTGTCTACCcataagaaactgccccCCATCCCCGCCTTGGACt
    17+[16]+17
human, BRCA1, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0052 tTAGACTTAGGTAAGTAAtgcaatatggtagactGGGGAGAACTACAAACTa
aATCTGAATCCATTCATTacgttataccatctgaCCCCTCTTGATGTTTGAt
    17+[16]+17
human, BRCA2 G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0053 tCTGCAATAAAAAATGGCctccaacaaaactacaTTGGTAAGTTAATGAAAa
aGACGTTATTTTTTACCGgaggttgttttgatgtAACCATTCAATTACTTTt
    17+[16]+17
human, CBX3, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0054 tGGAGCTTTCAGCGGTGGgggagcgggtgttcgcgGCCGAAGCCCTCCTGAa
aCCTCGAAAGTCGCCACCccctcgcccacaagcgcCGGCTTCGGGAGGACTt
    17+[17]+16
human, CBX8, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0055 tGGAACACCAGCTCCTGTgctgcgaagtggaaaccatCCGCCGCGCGTACCCCGa
aCCTTGTGGTCGAGGACAcgacgcttcacctttggtaGGCGGCGCGCATGGGGCt
    17+[19]+17
human, CCND1, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0056 tGCTTAGCGTCCTGCGACagtacaacatccagaaGAAGGAGATTGTGGTGAa
aCGAATCGCAGGACGCTGtcatgttgtaggtcttCTTCCTCTAACACCACTt
    17+[16]+17
human, CDC73 G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0057 tGCTGCAGGTACCCCGGAtcccctgacttgcgagGGACGCATTCGGGCCGCa
aCGACGTCCATGGGGCCTaggggactgaacgctcCCTGCGTAAGCCCGGCGt
    17+[16]+17
human, CDH1 G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0058 tCCCTTGATCTGAGAAtggctacctctcgataTGAGCCAGTGGCTGAAa
aGGGAACTAGACTCTTaccgatggagagctatACTCGGTCACCGACTTt
    15+[16]+16
human, CDK4, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0059 tGGCGTCGGGCCTGGGCtccccgtccccctgctcGGCGGGCAGTGAGGAGGa
aCCGCAGCCCGGACCCGaggggcagggggacgagCCGCCCGTCACTCCTCCt
    16+[17]+17
human, CHD4, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0060 tGTGTTGGAAGAAGATGGcagatccaggaatgatGAGTCTTTTTGGCGAGGa
aCACAACCTTCTTCTACCgtctaggtccttactaCTCAGAAAAACCGCTCCt
    17+[16]+17
human, CHD7, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0061 tCCAGCGTGGACAATGGctactcaaggtttgtgTCATTAAATCTTTAGTTa
aGGTCGCACCTGTTACCgatgagttccaaacacAGTAATTTAGAAATCAAt
    16+[16]+17
human, CTNNB1, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0062 tAATATCACAATGAGTTCaggcttatggagccaagaAAAAGTCACTTCACCCTa
aTTATAGTGTTACTCAAGtccgaatacctcggttctTTTTCAGTGAAGTGGGAt
    17+[18]+17
human, CYLD, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0063 tCACACGGAGGACGCGatggctcccaagaaacGCCCAGAAACCCAGAAGa
aGTGTGCCTCCTGCGCtaccgagggttctttgCGGGTCTTTGGGTCTTCt
    15+[16]+17
human, DDB2, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0064 tCCGGCCGGCGCCATGAagtgagaagggggctgGGGGTCGCGCTCGCTa
aGGCCGGCCGCGGTACTtcactcttcccccgacCCCCAGCGCGAGCGAt
    16+[16]+15
human, ERCC2, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0065 tCCGGGATCGCCATGGGAactcaatagaaaatcctcaTCTTCTCACTTTGTTTCa
aGGCCCTAGCGGTACCCTtgagttatcttttaggagtAGAAGAGTGAAACAAAGt
    17+[19]+17
human, ERCC5 G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0066 tGGCGTCCACGGGTGAGTatggtggaactgcggtcGCGCCGGCGGTAGCCGGa
aCCGCAGGTGCCCACTCAtaccaccttgacgccagCGCGGCCGCCATCGGCCt
    17+[17]+17
human, EWSR1, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0067 tGACCCAGGCAGGACACAtgcaggccaaaaaacgcTATTTCATCCTGCTCTCa
aCTGGGTCCGTCCTGTGTacgtccggttttttgcgATAAAGTAGGACGAGAGt
    17+[17]+17
human, EXT1, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0068 tTCCTCCCAGGGGGATGTcctgcgcctcagggtcCGGTGGTGGCCTGCGGCa
aAGGAGGGTCCCCCTACAggacgcggagtcccagGCCACCACCGGACGCCGt
    17+[16]+17
human, EXT2, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0069 tGCTTTTAGAATAATCATgggccagactgggaagAAATCTGAGAAGGGACCa
aCGAAAATCTTATTAGTAcccggtctgacccttcTTTAGACTCTTCCCTGGt
    17+[16]+17
human, EZH2, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0070 tAGGCGCCAAGGCCATGTccgactcgtgggtcccGAACTCCGCCTCGGGCCa
aTCCGCGGTTCCGGTACAggctgagcacccagggCTTGAGGCGGAGCCCGGt
    17+[16]+17
human, FANCA, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0071 tGAAGGGACATCACCTTTtcgctttttccaagatgGCTCAAGATTCAGTAGa
aCTTCCCTGTAGTGGAAAagcgaaaaaggttctacCGAGTTCTAAGTCATCt
    17+[17]+16
human, FANCC, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0072 tGCCCCGGCATGGCGACAccggacgcggggctcccTGGGGCTGAGGGCGTGGa
aCGGGGCCGTACCGCTGTggcctgcgccccgagggACCCCGACTCCCGCACCt
    17+[17]+17
human, FANCE, ATG G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0073 tTCGCGCACCTCATGGaatcccttctgcagcaCCTGGATCGCTTTTCCGa
aAGCGCGTGGAGTACCttagggaagacgtcgtGGACCTAGCGAAAAGGCt
    15+[16]+17
human, FANCF, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0074 tCGGCCACCATGTCCCgccagaccacctctgtGGGCTCCAGCTGCCTGGa
aGCCGGTGGTACAGGGcggtctggtggagacaCCCGAGGTCGACGGACCt
    15+[16]+17
human, FANCG, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0075 tCCCCAGAACAGCACTATgggcttctcttccgagctGTGCAGCCCCCAGGGCCa
aGGGGTCTTGTCGTGATAcccgaagagaaggctcgaCACGTCGGGGGTCCCGGt
    17+[18]+17
human, FES, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0076 tCTGCTCCCCACCGAGGAcctctgcatgcaggcaTGAATCCCAGGAGCCTa
aGACGAGGGGTGGCTCCTggagacgtacgtccgtACTTAGGGTCCTCGGAt
    17+[16]+16
human, FGFR1 G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0077 tGTACCGAGCACTTCGGCtcctcgcgcgctcgcgtCCCCTCGTGCGGGCTCCa
aCATGGCTCGTGAAGCCGaggagcgcgcgagcgcaGGGGAGCACGCCCGAGGt
    17+[17]+17
human, FH, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0078 tCTCCAAGGCACCATGAAtgccatcgtggctctctgCCACTTCTGCGAGCTCCa
aGAGGTTCCGTGGTACTTacggtagcaccgagagacGGTGAAGACGCTCGAGGt
    17+[18]+17
human, FLCN, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0079 tCCGGAGGCCATGCCGGCg...aGCTGCCGCTGCTCGGTa
aGGCCTCCGGTACGGCCGc...tCGACGGCGACGAGCCAt
    17+[21]+16
human, FLT3, ATG G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0080 tGCAGCGGGGCGCCGCGCtgtgcctgcgactgtggctCTGCCTGGGACTCCTGGa
aCGTCGCCCCGCGGCGCGacacggacgctgacaccgaGACGGACCCTGAGGACCt
    17+[19]+17
human, FLT4, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0081 tCACCATGGCCGAGGCGcctcaggtggtggagaTCGACCCGGACTTCGa
aGTGGTACCGGCTCCGCggagtccaccacctctAGCTGGGCCTGAAGCt
    16+[16]+15
human, FOXO1, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0082 tCTCCGCTCGAAGTGGAGctggacccggagttcgagCCCCAGAGCCGTCCGCGa
aGAGGCGAGCTTCACCTCgacctgggcctcaagctcGGGGTCTCGGCAGGCGCt
    17+[18]+17
human, FOXO3 G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0083 tCCTCTGAGACGCCATGTtcaactcgatgaccccACCACCAATCAGTAGCTa
aGGAGACTCTGCGGTACAagttgagctactggggTGGTGGTTAGTCATCGAt
    17+[16]+17
human, GLI1, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0084 tGGCGCAGACGCAGGGCacccggaggaaagtctgTTACTACTACGACGGTGa
aCCGCGTCTGCGTCCCGtgggcctcctttcagacAATGATGATGCTGCCACt
    16+[17]+17
human, HDAC1, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0085 tGCGCTCACCTCCCTGCGgcctcctgaggtggtttgGTGGCCCCCTCCTCGCGa
aCGCGAGTGGAGGGACGCcggaggactccaccaaacCACCGGGGGAGGAGCGCt
    17+[18]+17
human, HDAC2 G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0086 tCCTCAACTATGACCTCAaccggccaggattccaCCACAACCAGGCAGCGAa
aGGAGTTGATACTGGAGTtggccggtcctaaggtGGTGTTGGTCCGTCGCTt
    17+[16]+17
human, HDAC6, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0087 tGAGCGCACGCGGTGAGGgcgcggggcagccgtcCACTTCAGCCCAGGGACa
aCTCGCGTGCGCCACTCCcgcgccccgtcggcagGTGAAGTCGGGTCCCTGt
    17+[16]+17
human, HMGA2, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0088 tCCGTGCTCCTCCACCCCcgctggatcgagcccacCGTCATGTTTCTCTACGa
aGGCACGAGGAGGTGGGGgcgacctagctcgggtgGCAGTACAAAGAGATGCt
    17+[17]+17
human, HOXA13 G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0089 tGGGCACGGTGATGGCcaccactggggccctgGGCAACTACTACGTGGa
aCCCGTGCCACTACCGgtggtgaccccgggacCCGTTGATGATGCACCt
    15+[16]+16
human, HOXA9, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0090 tCCAGCAGATCATGTCATgacgacttcgctgctcctGCATCCACGCTGGCCGGa
aGGTCGTCTAGTACAGTActgctgaagcgacgaggaCGTAGGTGCGACCGGCCt
    17+[18]+17
human, HOXC13, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0091 tTGACGAGTGCGGCCAGagcgcagccagcatgtaCCTGCCGGGCTGCGCCTa
aACTGCTCACGCCGGTCtcgcgtcggtcgtacatGGACGGCCCGACGCGGAt
    16+[17]+17
human, HOXD11 G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0092 tGCGGGCAGACGGCGGGGgcgccggtggcgccccgGCCTCTTCCTCCTCCTCa
aCGCCCGTCTGCCGCCCCcgcggccaccgcggggcCGGAGAAGGAGGAGGAGt
    17+[17]+17
human, HOXD13 G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0093 tCTGAAAAAGACTCTGCAtgggaatggcctgcctTACGATGACAGAAATGGa
aGACTTTTTCTGAGACGTacccttaccggacggaATGCTACTGTCTTTACCt
    17+[16]+17
human, JAK2, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0094 tACCGCGATGAGAGGCGCtcgcggcgcctgggattttCTCTGCGTTCTGCTCCTa
aTGGCGCTACTCTCCGCGagcgccgcggaccctaaaaGAGACGCAAGACGAGGAt
    17+[19]+17
human, KIT, ATG G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0095 tGAAAATGACTGAATATAaacttgtggtagttggaGCTGGTGGCGTAGGCAa
aCTTTTACTGACTTATATttgaacaccatcaacctCGACCACCGCATCCGTt
    17+[17]+16
human, KRAS, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0096 tAGGGTCCCCGGCGCCAGgccacccggccgtcagCAGCATGCAGGGTAAGGa
aTCCCAGGGGCCGCGGTCcggtgggccggcagtcGTCGTACGTCCCATTCCt
    17+[16]+17
human, MAP2K4 G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0097 tCCAAGCGCGAAAACCCCggatggtgaggagcaggTACTGGCCCGGCAGCGa
aGGTTCGCGCTTTTGGGGcctaccactcctcgtccATGACCGGGCCGTCGCt
    17+[17]+16
human, MDM2, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0098 tTATTATTACATGGCTTTgccttactgaggcttcATCTTGTCCTCTGGTCCa
aATAATAATGTACCGAAAcggaatgactccgaagTAGAACAGGAGACCAGGt
    17+[16]+17
human, MET G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0099 tCTGGCGCCAAAATGTCGttcgtggcaggggttaTTCGGCGGCTGGACGAGa
aGACCGCGGTTTTACAGCaagcaccgtccccaatAAGCCGCCGACCTGCTCt
    17+[16]+17
human, MLH1, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0100 tGAGGAGGTTTCGACATGgcggtgcagccgaaggAGACGCTGCAGTTGGAGa
aCTCCTCCAAAGCTGTACcgccacgtcggcttccTCTGCGACGTCAACCTCt
    17+[16]+17
human, MSH2, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0101 tCACTGTCGGCGGCCATGacaccgctcgtctcccgcCTGAGTCGTCTGTGGGTa
aGTGACAGCCGCCGGTACtgtggcgagcagagggcgGACTCAGCAGACACCCAt
    17+[18]+17
human, MUTYH, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0102 tGCTTAGACGCTGGATTTttttcgggtagtggaaAACCAGGTAAGCACCGAa
aCGAATCTGCGACCTAAAaaaagcccatcaccttTTGGTCCATTCGTGGCTt
    17+[16]+17
human, MYC G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0103 tCCCGCAGGGAGCGGACAtggactacgactcgtaCCAGCACTATTTCTACGa
aGGGCGTCCCTCGCCTGTacctgatgctgagcatGGTCGTGATAAAGATGCt
    17+[16]+17
human, MYCL1, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0104 tGCCGAGCTGCTCCACgtccaccatgccgggcATGATCTGCAAGAACCCa
aCGGCTCGACGAGGTGcaggtggtacggcccgTACTAGACGTTCTTGGGt
    15+[16]+17
human, MYCN, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0105 tGAGGAGCCGGACCGAtgtggaaactgctgccCGCCGCGGGCCCGGCa
aCTCCTCGGCCTGGCTacacctttgacgacggGCGGCGCCCGGGCCGt
    15+[16]+15
human, NBN, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0106 tCTTTACTGATAATGTCAagttcaggttatcctcCCAACCAAGGAGCATTCa
aGAAATGACTATTACAGTtcaagtccaataggagGGTTGGTTCCTCGTAAGt
    17+[16]+17
human, NCOR1, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0107 tGGAGGGCCACTGAGCcccgctacccgccccaCAGCCTTTCCTACCCa
aCCTCCCGGTGACTCGgggcgatgggcggggtGTCGGAAAGGATGGGt
    15+[16]+15
human, NCOR2 G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0108 tCGGCGCATGAAGGAGGTactcctcattttcgttCTCTCTCTCTGTGCCCCa
aGCCGCGTACTTCCTCCAtgaggagtaaaagcaaGAGAGAGAGACACGGGGt
    17+[16]+17
human, NTRK1, ATG G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0109 tTGCGCTCGGGGCGGCCAtgtcggccggcgaggtCGAGCGCCTAGTGTCGGa
aACGCGAGCCCCGCCGGTacagccggccgctccaGCTCGCGGATCACAGCCt
    17+[16]+17
human, PDGFRA, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0110 tCTGCAGGACACCATGCGgcttccgggtgcgatgCCAGCTCTGGCCCTCAAa
aGACGTCCTGTGGTACGCcgaaggcccacgctacGGTCGAGACCGGGAGTTt
    17+[16]+17
human, PDGFRB, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0111 tGAGTACTCCGCCTCTACcccggctgaagcccgcCCCCGCCGCCACCTATTa
aCTCATGAGGCGGAGATGgggccgacttcgggcgGGGGCGGCGGTGGATAAt
    17+[16]+17
human, PHF8 G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0112 tCGGGTGTTGCATCCATGgagcgagctgagagctcgAGGTGAGCGGGGCTCGCa
aGCCCACAACGTAGGTACctcgctcgactctcgagcTCCACTCGCCCCGAGCGt
    17+[18]+17
human, PMS2, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0113 tGGAACTGCTTAATAGaaacaggcttgtaattGTGAGTCCGCGCTGCa
aCCTTGACGAATTATCtttgtccgaacattaaCACTCAGGCGCGACGt
    15+[16]+15
human, PTCH1, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0114 tCCCAGACATGACAGCCatcatcaaagagatcgTTAGCAGAAACAAAAGGa
aGGGTCTGTACTGTCGGtagtagtttctctagcAATCGTCTTTGTTTTCCt
    16+[16]+17
human, PTEN, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0115 tGGCATGGCCAGCAACAGcagctcctgcccgacacCTGGGGGCGGGCACCTCa
aCCGTACCGGTCGTTGTCgtcgaggacgggctgtgGACCCCCGCCCGTGGAGt
    17+[17]+17
human, RARA, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0116 tGCTGGGTGAGAAGGGCtgtggctgcgttttagaGAAGCGTTGGGTACTGGa
aCGACCCACTCTTCCCGacaccgacgcaaaatctCTTCGCAACCCATGACCt
    16+[17]+17
human, RBBP5 G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0117 tGCGGGACGTGCGGGAGCggctgcaggcgtgggaGCGCGCGTTCCGACGGCa
aCGCCCTGCACGCCCTCGccgacgtccgcaccctCGCGCGCAAGGCTGCCGt
    17+[16]+17
human, RECQL4 G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0118 tCAGAATACAGTTATGGCcacccaggtaatggggCAGTCTTCTGGAGGAGGa
aGTCTTATGTCAATACCGgtgggtccattaccccGTCAGAAGACCTCCTCCt
    17+[16]+17
human, REST, ATG G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0119 tGAGTTCTGCCGGCCGCCggctcccgcaggggccaGGGCGAAGTTGGCGCCGa
aCTCAAGACGGCCGGCGGccgagggcgtccccggtCCCGCTTCAACCGCGGCt
    17+[17]+17
human, RET G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0120 tTCTTTATTTCCAGCAATgtctcaggctgtgcagACAAACGGAACTCAACCa
aAGAAATAAAGGTCGTTAcagagtccgacacgtcTGTTTGCCTTGAGTTGGt
    17+[16]+17
human, RNF2, ATG G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0121 tTCAGGAGGAAGCGATGGcttcagacagcatattTGAGTCATTTCCTTCGTa
aAGTCCTCCTTCGCTACCgaagtctgtcgtataaACTCAGTAAAGGAAGCAt
    17+[16]+17
human, RUNX1, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0122 tCTCCTTGAGGCGCCGGTtgccggccacaaccctTGGCGGAGCCTGCCTGCa
aGAGGAACTCCGCGGCCAacggccggtgttgggaACCGCCTCGGACGGACGt
    17+[16]+17
human, SDHB G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0123 tGTTGCTGAGGTGACTTCagtgggactgggagttggtGCCTGCGGCCCTCCGGa
aCAACGACTCCACTGAAGtcaccctgaccctcaaccaCGGACGCCGGGAGGCCt
    17+[19]+16
human, SDHC G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0124 tCAGGAACGAGATGGCGGttctctggaggctgagtGCCGTTTGCGGTGCCCTa
aGTCCTTGCTCTACCGCCaagagacctccgactcaCGGCAAACGCCACGGGAt
    17+[17]+17
human, SDHD, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0125 tGCAGAGGACAAAAGCATgtcttcccttcctgggTGCATTGGTTTGGATGCa
aCGTCTCCTGTTTTCGTAcagaagggaaggacccACGTAACCAAACCTACGt
    17+[16]+17
human, SETDB1, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0126 tTACGCGGCGGGGCTGTCgccgtacgcggacaagggCAAGTGCGGCCTCCCGGa
aATGCGCCGCCCCGACAGcggcatgcgcctgttcccGTTCACGCCGGAGGGCCt
    17+[18]+17
human, SIRT6 G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0127 tTTGGTAAGAACATGTCGtccatcttgccattcacGCCGCCAGTTGTGAAGa
aAACCATTCTTGTACAGCaggtagaacggtaagtgCGGCGGTCAACACTTCt
    17+[17]+16
human, SMAD2, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0128 tGGTGACGGCGGCAACATgtctgtggctttcgcggCCCCGAGGCAGCGAGGCa
aCCACTGCCGCCGTTGTAcagacaccgaaagcgccGGGGCTCCGTCGCTCCGt
    17+[17]+17
human, SS18, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0129 tGGCGCCTCAGAAGCAcggcggtgggggagggGGCGGCTCGGGGCCCa
aCCGCGGAGTCTTCGTgccgccaccccctcccCCGCCGAGCCCCGGGt
    15+[16]+15
human, SUZ12, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0130 tCATGTCTCATGCGGCCGaaccagctcgggatggCGTAGAGGCCAGCGCGGa
aGTACAGAGTACGCCGGCttggtcgagccctaccGCATCTCCGGTCGCGCCt
    17+[16]+17
human, TFE3, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0131 tCGGGGGCTGCTCAGGGGcctgtggccgctgcacaTCGTCCTGTGGACGCGTa
aGCCCCCGACGAGTCCCCggacaccggcgacgtgtAGCAGGACACCTGCGCAt
    17+[17]+17
human, TGFBR2 G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0132 tTCCGCCCGCCCAGGATGgaggcgcccgccagcgcGCAGACCCCGCACCCGCa
aAGGCGGGCGGGTCCTACctccgcgggcggtcgcgCGTCTGGGGCGTGGGCGt
    17+[17]+17
human, TLX3, ATG G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0133 tTGCCGTCCCAAGCAATGgatgatttgatgctgtcCCCGGACGATATTGAACa
aACGGCAGGGTTCGTTACctactaaactacgacagGGGCCTGCTATAACTTGt
    17+[17]+17
human, TP53 G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0134 tCCTGGTCCACCATGGCcaaaccaacaagcaaagATTCAGGCTTGAAGGAGa
aGGACCAGGTGGTACCGgtttggttgttcgtttcTAAGTCCGAACTTCCTCt
    16+[17]+17
human, TSC2, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0135 tCTGGATCGCGGAGGGAAtgccccggagggcggaGAACTGGGACGAGGCCGa
aGACCTAGCGCCTCCCTTacggggcctcccgcctCTTGACCCTGCTCCGGCt
    17+[16]+17
human, VHL, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0136 tGGGCCAGAGATGGCGGCggccgacggggctttgCCGGAGGCGGCGGCTTTa
aCCCGGTCTCTACCGCCGccggctgccccgaaacGGCCTCCGCCGCCGAAAt
    17+[16]+17
human, XPA, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0137 tGCCCAGACAAGCAACATggctcggaaacgcgcggccGGCGGGGAGCCGCGGGGa
aCGGGTCTGTTCGTTGTAccgagcctttgcgcgccggCCGCCCCTCGGCGCCCCt
    17+[19]+17
human, XPC, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
Legends
Off-target or secondary target
EEN targeted same or overlapped site with another reported EEN
EEN reported with low or no activity
GSearch EENdb with this gene symbol
RSearch EENdb with this reference

©2012-2013  PKU Zebrafish Functional Genomics Group
School of Life Sciences, Peking University, Beijing, China
Reference of EENdb    Contact us