EENdb - TALEN/ZFN
Search TALENs/ZFNs targeting the sequence:
- >=3 nt (recommend >=6 nt), 5'->3', any strand
- use [...] for alternate nucleotides; N = [ACGT]
Search TALENs/ZFNs targeting the gene(s):
- <=10 symbols or IDs (currently Ensembl ID only)
- symbols are variable in publications and databases
Search EENs by first reported reference:
- <=10 PubMed IDs or surnames of 1st authors.

EEN Search Result
EEN targeting sequences from human (Homo sapiens): 96 ZFN, 121 TALEN, 0 CRISPR/Cas records match.
(Click on ID to see details)


TALEN IDWhole SiteSpecies & LocusRVDsFrameworkFokIConstruc.Modif.Ref.Effic.
TN0001 cGGAGCCATCTGGCCGGGTtggctggttataACCGCGCAGATTCTGTTCa
gCCTCGGTAGACCGGCCCAaccgaccaatatTGGCGCGTCTAAGACAAGt
    18+[12]+18
human, NTF3, 5'-Up G C (NK) +63, +28 WT (N/A) NHEJ, NHEJ-ODC 21179091 R
TN0002 tCTTCATTACACCTg...cATACAGTCAGTatcaattctggaagaa
aGAAGTAATGTGGAc...gTATGTCAGTCAtagttaagaccttctt
    13+[16]+11
human, CCR5 G C (std.) +63, +28 WT (N/A) NHEJ 21179091 R
TN0002B tctTCATTACACCTGCAGCTc...tACAGTCAGTATCAattctggaagaa
agaAGTAATGTGGACGTCGAg...aTGTCAGTCATAGTtaagaccttctt
    17+[12]+13
human, CCR5 G C (std.) +63, +28 WT (N/A) NHEJ 21179091 R
TN0002C tcttcattACACCTGCAGCTCTc...cAGTATCAATTCTGGAAGaa
agaagtaaTGTGGACGTCGAGAg...gTCATAGTTAAGACCTTCtt
    14+[16]+17
human, CCR5 G C (std.) +63, +28 WT (N/A) NHEJ 21179091 R
TN0002D tcttcattACACCTGCAGCTCTCATt...tATCAATTCTGGAAGAa
agaagtaaTGTGGACGTCGAGAGTAa...aTAGTTAAGACCTTCTt
    17+[16]+15
human, CCR5 G C (std.) +63, +28 WT (N/A) NHEJ 21179091 R
TN0003 tGCTGGTCATCCTCATcctgataaactgcAAAAGGCTGAAGAGCatgactgaca
aCGACCAGTAGGAGTAggactatttgacgTTTTCCGACTTCTCGtactgactgt
    15+[13]+15
human, CCR5 G C (std.) +63, +28 WT (N/A) NHEJ, HR 21179091 R
TN0003B tgctGGTCATCCTCATCCTgataaactgcaaAAGGCTGAAGAGCatgactgaca
acgaCCAGTAGGAGTAGGActatttgacgttTTCCGACTTCTCGtactgactgt
    15+[12]+13
human, CCR5 G C (std.) +63, +28 WT (N/A) NHEJ, HR 21179091 R
TN0003C tgctggtCATCCTCATCCTGATaaactgcaaaAGGCTGAAGAGCATGactgaca
acgaccaGTAGGAGTAGGACTAtttgacgtttTCCGACTTCTCGTACtgactgt
    15+[10]+15
human, CCR5 G C (std.) +63, +28 WT (N/A) NHEJ, HR 21179091 R
TN0003D tgctggtcatCCTCATCCTGATAAACTgcaaaaggctgaAGAGCATGACTGACa
acgaccagtaGGAGTAGGACTATTTGAcgttttccgactTCTCGTACTGACTGt
    17+[12]+14
human, CCR5 G C (std.) +63, +28 WT (N/A) NHEJ, HR 21179091 R
TN0009 tGCATACCTAATCATTATgctgaggatttggaaAGGGTGTTTATTCCTCATGGa
aCGTATGGATTAGTAATAcgactcctaaaccttTCCCACAAATAAGGAGTACCt
    17+[15]+20
human, HPRT1 G C (std.) +231 WT GG(V&B) 21493687 R
TN0010 tCCATTCCTATGACTGTAGATtttatcagactgaagAGCTATTGTGTGAGTATa
aGGTAAGGATACTGACATCTAaaatagtctgacttcTCGATAACACACTCATAt
    20+[15]+17
human, HPRT1 G C (std.) +231 WT GG(V&B) NHEJ, HR 21493687 R
TN0011 tGGATTATGCCTGGCACCATTAAAGAAAATa...tATAGATACAGAAGCGTCATCAAAGCATGCCa
aCCTAATACGGACCGTGGTAATTTCTTTTAt...aTATCTATGTCTTCGCAGTAGTTTCGTACGGt
    29+[28]+30
human, CFTR G C (others) +231 WT GG(V&B) 21493687 R
TN0012 tGGCACCATTAAAGAAAATATCATc...tAGATACAGAAGCGTCATCAAAGCATGCCa
aCCGTGGTAATTTCTTTTATAGTAg...aTCTATGTCTTCGCAGTAGTTTCGTACGGt
    23+[25]+28
human, CFTR G C (std.) +231 WT GG(V&B) (Weak) 21493687 R Low
TN0025 tCCCCTCCACCCCACAGTggggccactagggacAGGATTGGTGACAGAAAa
aGGGGAGGTGGGGTGTCAccccggtgatccctgTCCTAACCACTGTCTTTt
    17+[15]+17
human, PPP1R12C, intron G C (std.) +63 WT; ELD+KKR (N/A) NHEJ, HR 21738127 R
TN0025-T002 tTCCACCCAGCCCTCAGTgctctgctgaggcAGGATGGGTGGCTGGAAa
aAGGTGGGTCGGGAGTCAcgagacgactccgTCCTACCCACCGACCTTt
    17+[13]+17
human, [intergenic] C +63 ELD+KKR (N/A) NHEJ 21738127 R
TN0025-T003 cCCCCTCCACCCCAAAAAt...aAATATGAGTTATAGAAAa
gGGGGAGGTGGGGTTTTTa...tTTATACTCAATATCTTTt
    17+[24]+17
human, [intergenic] C +63 ELD+KKR (N/A) NHEJ 21738127 R
TN0026 tCAGACGCTGGCACTccgcacccccagctcccagagcACGGCTGCAAGGGCCa
aGTCTGCGACCGTGAggcgtgggggtcgagggtctcgTGCCGACGTTCCCGGt
    14+[22]+15
human, PITX3 G C (std.) +63 WT (N/A) NHEJ, HR 21738127 R
TN0027 tACGCCGTGGAAAGGCCcgtatgagcggccccgcccGTAGATCATCCCCGa
aTGCGGCACCTTTCCGGgcatactcgccggggcgggCATCTAGTAGGGGCt
    16+[19]+14
human, PITX3, 3'-UTR G C (std.) +63 WT (N/A) NHEJ, HR 21738127 R
TN0028 tCACCTGCAGCTGCCCAGacctggcacccaggagAGGAGCAGGCAGGGTCa
aGTGGACGTCGACGGGTCtggaccgtgggtcctcTCCTCGTCCGTCCCAGt
    17+[16]+16
human, POU5F1, intron G C (std.) +63 WT (N/A) NHEJ, HR 21738127 R
TN0029 tCTGGGCTCTCCCATgcattcaaactgaggtgcctgcCCTTCTAGGAATGGGGGa
aGACCCGAGAGGGTAcgtaagtttgactccacggacgGGAAGATCCTTACCCCCt
    14+[22]+17
human, POU5F1, 3'-UTR G C (std.) +63 WT (N/A) NHEJ, HR 21738127 R
TN0030 tACACGTTTCGTGTTCGGAgccgctttaacccacTCTGTGGAAGTGCTCAGCa
aTGTGCAAAGCACAAGCCTcggcgaaattgggtgAGACACCTTCACGAGTCGt
    18+[15]+18
human, IL2RG G C (std.) +47, +17 KV+EA (N/A) NHEJ 21813459 R
TN0031 tGTGGGCAACATGCTGGTCatcctcatcctgataAACTGCAAAAGGCTGAAGa
aCACCCGTTGTACGACCAGtaggagtaggactatTTGACGTTTTCCGACTTCt
    18+[15]+18
human, CCR5 G C (std.) +47, +17 KV+EA (N/A) NHEJ 21813459 R
TN0031-T002 tGTGGGCAACATGCTGGTCgtcctcatcttaataAACTGCAAAAAGCTGAAGt
aCACCCGTTGTACGACCAGcaggagtagaattatTTGACGTTTTTCGACTTCa
    18+[15]+18
human, CCR2 G C +47, +17 KV+EA (N/A) NHEJ 21813459 R Low
TN0037 tGCATCAACCCCATCATCtatgcctttgtcGGGGAGAAGTTCAGAAACTa
aCGTAGTTGGGGTAGTAGatacggaaacagCCCCTCTTCAAGTCTTTGAt
    17+[12]+19
human, CCR5 G C (N/A) (N/A) (N/A) NHEJ 21983922 R
TN0040 tAGCAACCTCAAACAGACACCATg...cTGTGGAGAAGTCTGCCGTTa
aTCGTTGGAGTTTGTCTGTGGTAc...gACACCTCTTCAGACGGCAAt
    22+[15]+19
human, HBB G C (N*; others) +31, +63, +31, +31 WT (N/A) NHEJ 22301904 R
TN0042 tACCTATTATTACTTTATggggcagcagcctggaaAAGTACTTGGGGACCAa
aTGGATAATAATGAAATAccccgtcgtcggaccttTTCATGAACCCCTGGTt
    17+[17]+16
human, ABL1, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0043 tGTGTCTTGGGATGAGTGggtcagtgttctggtgCTCACAGGATGGCTGGCa
aCACAGAACCCTACTCACccagtcacaagaccacGAGTGTCCTACCGACCGt
    17+[16]+17
human, AKT2 G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0044 tCCTGTGGCTCCTGCCGCtgctgctttccacggcAGCTGTGGGCTCCGGGa
aGGACACCGAGGACGGCGacgacgaaaggtgccgTCGACACCCGAGGCCCt
    17+[16]+16
human, ALK G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0045 tATGTACGCCTCCCTGGGctcgggtccggtcgccCCTTTGCCCGCTTCTGTa
aTACATGCGGAGGGACCCgagcccaggccagcggGGAAACGGGCGAAGACAt
    17+[16]+17
human, APC, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0046 tGAATTGGGATGCTGTTTttaggtattctattcaaaTTTATTTTACTGTCTTTa
aCTTAACCCTACGACAAAaatccataagataagtttAAATAAAATGACAGAAAt
    17+[18]+17
human, ATM G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0047 tCCCTCACCATGAGTAGCgctatgttggtgacttGCCTCCCGGACCCCAGCa
aGGGAGTGGTACTCATCGcgatacaaccactgaaCGGAGGGCCTGGGGTCGt
    17+[16]+17
human, AXIN2, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0048 tGTGCGATCTCCAAGCACtgaggggcagaaactcCCGGATCGGGCGCTGCCa
aCACGCTAGAGGTTCGTGactccccgtctttgagGGCCTAGCCCGCGACGGt
    17+[16]+17
human, BAX G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0049 tTTTCAAGTGAAGACAAAatggcctcgccggctgACAGCTGTATCCAGTTCa
aAAAGTTCACTTCTGTTTtaccggagcggccgacTGTCGACATAGGTCAAGt
    17+[16]+17
human, BCL6, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0050 tACAATTGAACAATGCCTcagctatacatttacatCAGATTATTGGGAGCCTa
aTGTTAACTTGTTACGGAgtcgatatgtaaatgtaGTCTAATAACCCTCGGAt
    17+[17]+17
human, BMPR1A, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0051 tCCGAAGCTGACAGATGGgtattctttgacggggGGTAGGGGCGGAACCTGa
aGGCTTCGACTGTCTACCcataagaaactgccccCCATCCCCGCCTTGGACt
    17+[16]+17
human, BRCA1, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0052 tTAGACTTAGGTAAGTAAtgcaatatggtagactGGGGAGAACTACAAACTa
aATCTGAATCCATTCATTacgttataccatctgaCCCCTCTTGATGTTTGAt
    17+[16]+17
human, BRCA2 G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0053 tCTGCAATAAAAAATGGCctccaacaaaactacaTTGGTAAGTTAATGAAAa
aGACGTTATTTTTTACCGgaggttgttttgatgtAACCATTCAATTACTTTt
    17+[16]+17
human, CBX3, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0054 tGGAGCTTTCAGCGGTGGgggagcgggtgttcgcgGCCGAAGCCCTCCTGAa
aCCTCGAAAGTCGCCACCccctcgcccacaagcgcCGGCTTCGGGAGGACTt
    17+[17]+16
human, CBX8, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0055 tGGAACACCAGCTCCTGTgctgcgaagtggaaaccatCCGCCGCGCGTACCCCGa
aCCTTGTGGTCGAGGACAcgacgcttcacctttggtaGGCGGCGCGCATGGGGCt
    17+[19]+17
human, CCND1, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0056 tGCTTAGCGTCCTGCGACagtacaacatccagaaGAAGGAGATTGTGGTGAa
aCGAATCGCAGGACGCTGtcatgttgtaggtcttCTTCCTCTAACACCACTt
    17+[16]+17
human, CDC73 G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0057 tGCTGCAGGTACCCCGGAtcccctgacttgcgagGGACGCATTCGGGCCGCa
aCGACGTCCATGGGGCCTaggggactgaacgctcCCTGCGTAAGCCCGGCGt
    17+[16]+17
human, CDH1 G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0058 tCCCTTGATCTGAGAAtggctacctctcgataTGAGCCAGTGGCTGAAa
aGGGAACTAGACTCTTaccgatggagagctatACTCGGTCACCGACTTt
    15+[16]+16
human, CDK4, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0059 tGGCGTCGGGCCTGGGCtccccgtccccctgctcGGCGGGCAGTGAGGAGGa
aCCGCAGCCCGGACCCGaggggcagggggacgagCCGCCCGTCACTCCTCCt
    16+[17]+17
human, CHD4, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0060 tGTGTTGGAAGAAGATGGcagatccaggaatgatGAGTCTTTTTGGCGAGGa
aCACAACCTTCTTCTACCgtctaggtccttactaCTCAGAAAAACCGCTCCt
    17+[16]+17
human, CHD7, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0061 tCCAGCGTGGACAATGGctactcaaggtttgtgTCATTAAATCTTTAGTTa
aGGTCGCACCTGTTACCgatgagttccaaacacAGTAATTTAGAAATCAAt
    16+[16]+17
human, CTNNB1, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0062 tAATATCACAATGAGTTCaggcttatggagccaagaAAAAGTCACTTCACCCTa
aTTATAGTGTTACTCAAGtccgaatacctcggttctTTTTCAGTGAAGTGGGAt
    17+[18]+17
human, CYLD, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0063 tCACACGGAGGACGCGatggctcccaagaaacGCCCAGAAACCCAGAAGa
aGTGTGCCTCCTGCGCtaccgagggttctttgCGGGTCTTTGGGTCTTCt
    15+[16]+17
human, DDB2, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0064 tCCGGCCGGCGCCATGAagtgagaagggggctgGGGGTCGCGCTCGCTa
aGGCCGGCCGCGGTACTtcactcttcccccgacCCCCAGCGCGAGCGAt
    16+[16]+15
human, ERCC2, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0065 tCCGGGATCGCCATGGGAactcaatagaaaatcctcaTCTTCTCACTTTGTTTCa
aGGCCCTAGCGGTACCCTtgagttatcttttaggagtAGAAGAGTGAAACAAAGt
    17+[19]+17
human, ERCC5 G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0066 tGGCGTCCACGGGTGAGTatggtggaactgcggtcGCGCCGGCGGTAGCCGGa
aCCGCAGGTGCCCACTCAtaccaccttgacgccagCGCGGCCGCCATCGGCCt
    17+[17]+17
human, EWSR1, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0067 tGACCCAGGCAGGACACAtgcaggccaaaaaacgcTATTTCATCCTGCTCTCa
aCTGGGTCCGTCCTGTGTacgtccggttttttgcgATAAAGTAGGACGAGAGt
    17+[17]+17
human, EXT1, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0068 tTCCTCCCAGGGGGATGTcctgcgcctcagggtcCGGTGGTGGCCTGCGGCa
aAGGAGGGTCCCCCTACAggacgcggagtcccagGCCACCACCGGACGCCGt
    17+[16]+17
human, EXT2, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0069 tGCTTTTAGAATAATCATgggccagactgggaagAAATCTGAGAAGGGACCa
aCGAAAATCTTATTAGTAcccggtctgacccttcTTTAGACTCTTCCCTGGt
    17+[16]+17
human, EZH2, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0070 tAGGCGCCAAGGCCATGTccgactcgtgggtcccGAACTCCGCCTCGGGCCa
aTCCGCGGTTCCGGTACAggctgagcacccagggCTTGAGGCGGAGCCCGGt
    17+[16]+17
human, FANCA, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0071 tGAAGGGACATCACCTTTtcgctttttccaagatgGCTCAAGATTCAGTAGa
aCTTCCCTGTAGTGGAAAagcgaaaaaggttctacCGAGTTCTAAGTCATCt
    17+[17]+16
human, FANCC, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0072 tGCCCCGGCATGGCGACAccggacgcggggctcccTGGGGCTGAGGGCGTGGa
aCGGGGCCGTACCGCTGTggcctgcgccccgagggACCCCGACTCCCGCACCt
    17+[17]+17
human, FANCE, ATG G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0073 tTCGCGCACCTCATGGaatcccttctgcagcaCCTGGATCGCTTTTCCGa
aAGCGCGTGGAGTACCttagggaagacgtcgtGGACCTAGCGAAAAGGCt
    15+[16]+17
human, FANCF, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0074 tCGGCCACCATGTCCCgccagaccacctctgtGGGCTCCAGCTGCCTGGa
aGCCGGTGGTACAGGGcggtctggtggagacaCCCGAGGTCGACGGACCt
    15+[16]+17
human, FANCG, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0075 tCCCCAGAACAGCACTATgggcttctcttccgagctGTGCAGCCCCCAGGGCCa
aGGGGTCTTGTCGTGATAcccgaagagaaggctcgaCACGTCGGGGGTCCCGGt
    17+[18]+17
human, FES, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0076 tCTGCTCCCCACCGAGGAcctctgcatgcaggcaTGAATCCCAGGAGCCTa
aGACGAGGGGTGGCTCCTggagacgtacgtccgtACTTAGGGTCCTCGGAt
    17+[16]+16
human, FGFR1 G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0077 tGTACCGAGCACTTCGGCtcctcgcgcgctcgcgtCCCCTCGTGCGGGCTCCa
aCATGGCTCGTGAAGCCGaggagcgcgcgagcgcaGGGGAGCACGCCCGAGGt
    17+[17]+17
human, FH, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0078 tCTCCAAGGCACCATGAAtgccatcgtggctctctgCCACTTCTGCGAGCTCCa
aGAGGTTCCGTGGTACTTacggtagcaccgagagacGGTGAAGACGCTCGAGGt
    17+[18]+17
human, FLCN, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0079 tCCGGAGGCCATGCCGGCg...aGCTGCCGCTGCTCGGTa
aGGCCTCCGGTACGGCCGc...tCGACGGCGACGAGCCAt
    17+[21]+16
human, FLT3, ATG G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0080 tGCAGCGGGGCGCCGCGCtgtgcctgcgactgtggctCTGCCTGGGACTCCTGGa
aCGTCGCCCCGCGGCGCGacacggacgctgacaccgaGACGGACCCTGAGGACCt
    17+[19]+17
human, FLT4, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0081 tCACCATGGCCGAGGCGcctcaggtggtggagaTCGACCCGGACTTCGa
aGTGGTACCGGCTCCGCggagtccaccacctctAGCTGGGCCTGAAGCt
    16+[16]+15
human, FOXO1, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0082 tCTCCGCTCGAAGTGGAGctggacccggagttcgagCCCCAGAGCCGTCCGCGa
aGAGGCGAGCTTCACCTCgacctgggcctcaagctcGGGGTCTCGGCAGGCGCt
    17+[18]+17
human, FOXO3 G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0083 tCCTCTGAGACGCCATGTtcaactcgatgaccccACCACCAATCAGTAGCTa
aGGAGACTCTGCGGTACAagttgagctactggggTGGTGGTTAGTCATCGAt
    17+[16]+17
human, GLI1, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0084 tGGCGCAGACGCAGGGCacccggaggaaagtctgTTACTACTACGACGGTGa
aCCGCGTCTGCGTCCCGtgggcctcctttcagacAATGATGATGCTGCCACt
    16+[17]+17
human, HDAC1, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0085 tGCGCTCACCTCCCTGCGgcctcctgaggtggtttgGTGGCCCCCTCCTCGCGa
aCGCGAGTGGAGGGACGCcggaggactccaccaaacCACCGGGGGAGGAGCGCt
    17+[18]+17
human, HDAC2 G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0086 tCCTCAACTATGACCTCAaccggccaggattccaCCACAACCAGGCAGCGAa
aGGAGTTGATACTGGAGTtggccggtcctaaggtGGTGTTGGTCCGTCGCTt
    17+[16]+17
human, HDAC6, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0087 tGAGCGCACGCGGTGAGGgcgcggggcagccgtcCACTTCAGCCCAGGGACa
aCTCGCGTGCGCCACTCCcgcgccccgtcggcagGTGAAGTCGGGTCCCTGt
    17+[16]+17
human, HMGA2, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0088 tCCGTGCTCCTCCACCCCcgctggatcgagcccacCGTCATGTTTCTCTACGa
aGGCACGAGGAGGTGGGGgcgacctagctcgggtgGCAGTACAAAGAGATGCt
    17+[17]+17
human, HOXA13 G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0089 tGGGCACGGTGATGGCcaccactggggccctgGGCAACTACTACGTGGa
aCCCGTGCCACTACCGgtggtgaccccgggacCCGTTGATGATGCACCt
    15+[16]+16
human, HOXA9, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0090 tCCAGCAGATCATGTCATgacgacttcgctgctcctGCATCCACGCTGGCCGGa
aGGTCGTCTAGTACAGTActgctgaagcgacgaggaCGTAGGTGCGACCGGCCt
    17+[18]+17
human, HOXC13, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0091 tTGACGAGTGCGGCCAGagcgcagccagcatgtaCCTGCCGGGCTGCGCCTa
aACTGCTCACGCCGGTCtcgcgtcggtcgtacatGGACGGCCCGACGCGGAt
    16+[17]+17
human, HOXD11 G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0092 tGCGGGCAGACGGCGGGGgcgccggtggcgccccgGCCTCTTCCTCCTCCTCa
aCGCCCGTCTGCCGCCCCcgcggccaccgcggggcCGGAGAAGGAGGAGGAGt
    17+[17]+17
human, HOXD13 G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0093 tCTGAAAAAGACTCTGCAtgggaatggcctgcctTACGATGACAGAAATGGa
aGACTTTTTCTGAGACGTacccttaccggacggaATGCTACTGTCTTTACCt
    17+[16]+17
human, JAK2, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0094 tACCGCGATGAGAGGCGCtcgcggcgcctgggattttCTCTGCGTTCTGCTCCTa
aTGGCGCTACTCTCCGCGagcgccgcggaccctaaaaGAGACGCAAGACGAGGAt
    17+[19]+17
human, KIT, ATG G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0095 tGAAAATGACTGAATATAaacttgtggtagttggaGCTGGTGGCGTAGGCAa
aCTTTTACTGACTTATATttgaacaccatcaacctCGACCACCGCATCCGTt
    17+[17]+16
human, KRAS, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0096 tAGGGTCCCCGGCGCCAGgccacccggccgtcagCAGCATGCAGGGTAAGGa
aTCCCAGGGGCCGCGGTCcggtgggccggcagtcGTCGTACGTCCCATTCCt
    17+[16]+17
human, MAP2K4 G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0097 tCCAAGCGCGAAAACCCCggatggtgaggagcaggTACTGGCCCGGCAGCGa
aGGTTCGCGCTTTTGGGGcctaccactcctcgtccATGACCGGGCCGTCGCt
    17+[17]+16
human, MDM2, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0098 tTATTATTACATGGCTTTgccttactgaggcttcATCTTGTCCTCTGGTCCa
aATAATAATGTACCGAAAcggaatgactccgaagTAGAACAGGAGACCAGGt
    17+[16]+17
human, MET G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0099 tCTGGCGCCAAAATGTCGttcgtggcaggggttaTTCGGCGGCTGGACGAGa
aGACCGCGGTTTTACAGCaagcaccgtccccaatAAGCCGCCGACCTGCTCt
    17+[16]+17
human, MLH1, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0100 tGAGGAGGTTTCGACATGgcggtgcagccgaaggAGACGCTGCAGTTGGAGa
aCTCCTCCAAAGCTGTACcgccacgtcggcttccTCTGCGACGTCAACCTCt
    17+[16]+17
human, MSH2, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0101 tCACTGTCGGCGGCCATGacaccgctcgtctcccgcCTGAGTCGTCTGTGGGTa
aGTGACAGCCGCCGGTACtgtggcgagcagagggcgGACTCAGCAGACACCCAt
    17+[18]+17
human, MUTYH, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0102 tGCTTAGACGCTGGATTTttttcgggtagtggaaAACCAGGTAAGCACCGAa
aCGAATCTGCGACCTAAAaaaagcccatcaccttTTGGTCCATTCGTGGCTt
    17+[16]+17
human, MYC G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0103 tCCCGCAGGGAGCGGACAtggactacgactcgtaCCAGCACTATTTCTACGa
aGGGCGTCCCTCGCCTGTacctgatgctgagcatGGTCGTGATAAAGATGCt
    17+[16]+17
human, MYCL1, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0104 tGCCGAGCTGCTCCACgtccaccatgccgggcATGATCTGCAAGAACCCa
aCGGCTCGACGAGGTGcaggtggtacggcccgTACTAGACGTTCTTGGGt
    15+[16]+17
human, MYCN, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0105 tGAGGAGCCGGACCGAtgtggaaactgctgccCGCCGCGGGCCCGGCa
aCTCCTCGGCCTGGCTacacctttgacgacggGCGGCGCCCGGGCCGt
    15+[16]+15
human, NBN, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0106 tCTTTACTGATAATGTCAagttcaggttatcctcCCAACCAAGGAGCATTCa
aGAAATGACTATTACAGTtcaagtccaataggagGGTTGGTTCCTCGTAAGt
    17+[16]+17
human, NCOR1, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0107 tGGAGGGCCACTGAGCcccgctacccgccccaCAGCCTTTCCTACCCa
aCCTCCCGGTGACTCGgggcgatgggcggggtGTCGGAAAGGATGGGt
    15+[16]+15
human, NCOR2 G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0108 tCGGCGCATGAAGGAGGTactcctcattttcgttCTCTCTCTCTGTGCCCCa
aGCCGCGTACTTCCTCCAtgaggagtaaaagcaaGAGAGAGAGACACGGGGt
    17+[16]+17
human, NTRK1, ATG G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0109 tTGCGCTCGGGGCGGCCAtgtcggccggcgaggtCGAGCGCCTAGTGTCGGa
aACGCGAGCCCCGCCGGTacagccggccgctccaGCTCGCGGATCACAGCCt
    17+[16]+17
human, PDGFRA, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0110 tCTGCAGGACACCATGCGgcttccgggtgcgatgCCAGCTCTGGCCCTCAAa
aGACGTCCTGTGGTACGCcgaaggcccacgctacGGTCGAGACCGGGAGTTt
    17+[16]+17
human, PDGFRB, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0111 tGAGTACTCCGCCTCTACcccggctgaagcccgcCCCCGCCGCCACCTATTa
aCTCATGAGGCGGAGATGgggccgacttcgggcgGGGGCGGCGGTGGATAAt
    17+[16]+17
human, PHF8 G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0112 tCGGGTGTTGCATCCATGgagcgagctgagagctcgAGGTGAGCGGGGCTCGCa
aGCCCACAACGTAGGTACctcgctcgactctcgagcTCCACTCGCCCCGAGCGt
    17+[18]+17
human, PMS2, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0113 tGGAACTGCTTAATAGaaacaggcttgtaattGTGAGTCCGCGCTGCa
aCCTTGACGAATTATCtttgtccgaacattaaCACTCAGGCGCGACGt
    15+[16]+15
human, PTCH1, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0114 tCCCAGACATGACAGCCatcatcaaagagatcgTTAGCAGAAACAAAAGGa
aGGGTCTGTACTGTCGGtagtagtttctctagcAATCGTCTTTGTTTTCCt
    16+[16]+17
human, PTEN, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0115 tGGCATGGCCAGCAACAGcagctcctgcccgacacCTGGGGGCGGGCACCTCa
aCCGTACCGGTCGTTGTCgtcgaggacgggctgtgGACCCCCGCCCGTGGAGt
    17+[17]+17
human, RARA, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0116 tGCTGGGTGAGAAGGGCtgtggctgcgttttagaGAAGCGTTGGGTACTGGa
aCGACCCACTCTTCCCGacaccgacgcaaaatctCTTCGCAACCCATGACCt
    16+[17]+17
human, RBBP5 G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0117 tGCGGGACGTGCGGGAGCggctgcaggcgtgggaGCGCGCGTTCCGACGGCa
aCGCCCTGCACGCCCTCGccgacgtccgcaccctCGCGCGCAAGGCTGCCGt
    17+[16]+17
human, RECQL4 G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0118 tCAGAATACAGTTATGGCcacccaggtaatggggCAGTCTTCTGGAGGAGGa
aGTCTTATGTCAATACCGgtgggtccattaccccGTCAGAAGACCTCCTCCt
    17+[16]+17
human, REST, ATG G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0119 tGAGTTCTGCCGGCCGCCggctcccgcaggggccaGGGCGAAGTTGGCGCCGa
aCTCAAGACGGCCGGCGGccgagggcgtccccggtCCCGCTTCAACCGCGGCt
    17+[17]+17
human, RET G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0120 tTCTTTATTTCCAGCAATgtctcaggctgtgcagACAAACGGAACTCAACCa
aAGAAATAAAGGTCGTTAcagagtccgacacgtcTGTTTGCCTTGAGTTGGt
    17+[16]+17
human, RNF2, ATG G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0121 tTCAGGAGGAAGCGATGGcttcagacagcatattTGAGTCATTTCCTTCGTa
aAGTCCTCCTTCGCTACCgaagtctgtcgtataaACTCAGTAAAGGAAGCAt
    17+[16]+17
human, RUNX1, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0122 tCTCCTTGAGGCGCCGGTtgccggccacaaccctTGGCGGAGCCTGCCTGCa
aGAGGAACTCCGCGGCCAacggccggtgttgggaACCGCCTCGGACGGACGt
    17+[16]+17
human, SDHB G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0123 tGTTGCTGAGGTGACTTCagtgggactgggagttggtGCCTGCGGCCCTCCGGa
aCAACGACTCCACTGAAGtcaccctgaccctcaaccaCGGACGCCGGGAGGCCt
    17+[19]+16
human, SDHC G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0124 tCAGGAACGAGATGGCGGttctctggaggctgagtGCCGTTTGCGGTGCCCTa
aGTCCTTGCTCTACCGCCaagagacctccgactcaCGGCAAACGCCACGGGAt
    17+[17]+17
human, SDHD, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0125 tGCAGAGGACAAAAGCATgtcttcccttcctgggTGCATTGGTTTGGATGCa
aCGTCTCCTGTTTTCGTAcagaagggaaggacccACGTAACCAAACCTACGt
    17+[16]+17
human, SETDB1, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0126 tTACGCGGCGGGGCTGTCgccgtacgcggacaagggCAAGTGCGGCCTCCCGGa
aATGCGCCGCCCCGACAGcggcatgcgcctgttcccGTTCACGCCGGAGGGCCt
    17+[18]+17
human, SIRT6 G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0127 tTTGGTAAGAACATGTCGtccatcttgccattcacGCCGCCAGTTGTGAAGa
aAACCATTCTTGTACAGCaggtagaacggtaagtgCGGCGGTCAACACTTCt
    17+[17]+16
human, SMAD2, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0128 tGGTGACGGCGGCAACATgtctgtggctttcgcggCCCCGAGGCAGCGAGGCa
aCCACTGCCGCCGTTGTAcagacaccgaaagcgccGGGGCTCCGTCGCTCCGt
    17+[17]+17
human, SS18, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0129 tGGCGCCTCAGAAGCAcggcggtgggggagggGGCGGCTCGGGGCCCa
aCCGCGGAGTCTTCGTgccgccaccccctcccCCGCCGAGCCCCGGGt
    15+[16]+15
human, SUZ12, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0130 tCATGTCTCATGCGGCCGaaccagctcgggatggCGTAGAGGCCAGCGCGGa
aGTACAGAGTACGCCGGCttggtcgagccctaccGCATCTCCGGTCGCGCCt
    17+[16]+17
human, TFE3, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0131 tCGGGGGCTGCTCAGGGGcctgtggccgctgcacaTCGTCCTGTGGACGCGTa
aGCCCCCGACGAGTCCCCggacaccggcgacgtgtAGCAGGACACCTGCGCAt
    17+[17]+17
human, TGFBR2 G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0132 tTCCGCCCGCCCAGGATGgaggcgcccgccagcgcGCAGACCCCGCACCCGCa
aAGGCGGGCGGGTCCTACctccgcgggcggtcgcgCGTCTGGGGCGTGGGCGt
    17+[17]+17
human, TLX3, ATG G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0133 tTGCCGTCCCAAGCAATGgatgatttgatgctgtcCCCGGACGATATTGAACa
aACGGCAGGGTTCGTTACctactaaactacgacagGGGCCTGCTATAACTTGt
    17+[17]+17
human, TP53 G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0134 tCCTGGTCCACCATGGCcaaaccaacaagcaaagATTCAGGCTTGAAGGAGa
aGGACCAGGTGGTACCGgtttggttgttcgtttcTAAGTCCGAACTTCCTCt
    16+[17]+17
human, TSC2, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0135 tCTGGATCGCGGAGGGAAtgccccggagggcggaGAACTGGGACGAGGCCGa
aGACCTAGCGCCTCCCTTacggggcctcccgcctCTTGACCCTGCTCCGGCt
    17+[16]+17
human, VHL, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0136 tGGGCCAGAGATGGCGGCggccgacggggctttgCCGGAGGCGGCGGCTTTa
aCCCGGTCTCTACCGCCGccggctgccccgaaacGGCCTCCGCCGCCGAAAt
    17+[16]+17
human, XPA, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 R
TN0137 tGCCCAGACAAGCAACATggctcggaaacgcgcggccGGCGGGGAGCCGCGGGGa
aCGGGTCTGTTCGTTGTAccgagcctttgcgcgccggCCGCCCCTCGGCGCCCCt
    17+[19]+17
human, XPC, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22484455 RZFN IDWhole SiteSpecies & LocusZFP Domain L.ZFP Domain R.LinkerFokIConstruc.Modif.Ref.Effic.
ZN0003 tCGGAGCCGCTTTaacccACTCTGTGGAAGt
aGCCTCGGCGAAAttgggTGAGACACCTTCa
    4F+[5]+4F
human, IL2RG G C ZP10005 ZP10006 (N/A) WT Sangamo HR 15806097 R
ZN0006 tGTCCCCTTCtgggctcactatGCTGCCGCCc
aCAGGGGAAGacccgagtgataCGACGGCGGg
    3F+[12]+3F
human, CCR5 G C ZP10013 ZP10014 TG(G4S)3 WT MA 16084494 R
ZN0007 gGCCCGCCCCctagcgGCCGGGGAGg
cCGGGCGGGGgatcgcCGGCCCCTCc
    3F+[6]+3F
human, DMPK, 3'-UTR G C ZP10012 ZP10011 TG WT MA 16084494 R
ZN0009 cGGCGCCCACcatcgaGTCGCAGCCc
gCCGCGGGTGgtagctCAGCGTCGGg
    3F+[6]+3F
human, CD8A G C ZP10020 ZP10021 (3aa) WT MA HR 16169774 R
ZN0018 cCTACTCaTTCAACcaataGCCCGGGCCGTAc
gGATGAGtAAGTTGgttatCGGGCCCGGCATg
    (2F+1+2F)+[5]+4F
human, (mtDNA) G C ZP10051, ZP10052; ZP10053 - ZP10057 ZP10061, ZP10062; ZP10063 S(G4S)3S(?) WT MA(2F) NHEJ 18511461 R
ZN0018-T002 cCTACTCaTTCAACcaataGCCCTGGCCGTAc
gGATGAGtAAGTTGgttatCGGGACCGGCATg
    (2F+1+2F)+[5]+4F
human, (mtDNA) G C ZP10053 - ZP10057 ZP10061-T002 - ZP10063-T002 S(G4S)3S(?) WT MA(2F) NHEJ 18511461 R
ZN0018B cAGCCTACTCaTTCAACcaataGCCCGGGCCGTAc
gTCGGATGAGtAAGTTGgttatCGGGCCCGGCATg
    (2F+1+3F)+[5]+4F
human, (mtDNA) G C ZP10058 ZP10061 - ZP10063 S(G4S)3S(?) WT MA(2F) NHEJ 18511461 R
ZN0018B-T002 cAGCCTACTCaTTCAACcaataGCCCTGGCCGTAc
gTCGGATGAGtAAGTTGgttatCGGGACCGGCATg
    (2F+1+3F)+[5]+4F
human, (mtDNA) G C ZP10058 ZP10061-T002 - ZP10063-T002 S(G4S)3S(?) WT MA(2F) NHEJ 18511461 R
ZN0018C
(Z-S1)
GCCCGGGCCGTAc
CGGGCCCGGCATg
    4F
human, (mtDNA) [mutated] G C ZP10063 S(G4S)3S(?) WT MA(2F) NHEJ 18511461 R
ZNU017
(Z-S1)
(N/A)
    
human, (mtDNA) G C S(G4S)3S(?) WT MA(2F) NHEJ 18511461 R
ZN0019 gGTCATCCTCATCctgatAAACTGCAAAAGg
cCAGTAGGAGTAGgactaTTTGACGTTTTCc
    4F+[5]+4F
human, CCR5 G C ZP10064 ZP10065 LRGS WT, EL+KK Sangamo NHEJ 18587387 R
ZN0019-T002 gGTCGTCCTCATCttaatAAACTGCAAAAAg
cCAGCAGGAGTAGaattaTTTGACGTTTTTc
    4F+[5]+4F
human, CCR2 G C ZP10064-T002 ZP10065-T002 LRGS EL+KK Sangamo NHEJ 18587387 R
ZN0019-T003 aGTCATCCTCATCtcacgGATGAGGATGCCa
tCAGTAGGAGTAGagtgcCTACTCCTACGGt
    4F+[5]+4F
human, ABLIM2, intron G C ZP10064 ZP10064-T003 LRGS EL+KK Sangamo NHEJ 18587387 R Low
ZN0022 tCACTTCTAAtggtgaTTATGGGAGa
aGTGAAGATTaccactAATACCCTCt
    3F+[6]+3F
human, CFTR, intron G C ZP10153 ZP10165 LRGS WT OPEN NHEJ 18657511 R
ZN0023 cAGCGTCTTCgagagtGAGGACGTGt
gTCGCAGAAGctctcaCTCCTGCACa
    3F+[6]+3F
human, VEGFA, 5'-up G C ZP10176, ZP10181 ZP10186, ZP10190 LRGS WT, EL+KK OPEN NHEJ; HR 18657511 R
ZN0024 gAGCAGCGTCttcgaGAGTGAGGAc
cTCGTCGCAGaagctCTCACTCCTg
    3F+[5]+3F
human, VEGFA, 5'-up G C ZP10213, ZP10216 ZP10224, ZP10227 LRGS WT, EL+KK OPEN NHEJ; HR 18657511 R
ZN0025 cCCCAGCCGCcccactGAGTTTGCCt
gGGGTCGGCGgggtgaCTCAAACGGa
    3F+[6]+3F
human, HOXB13 G C ZP10280, ZP10282 ZP10284, ZP10285 LRGS WT OPEN NHEJ 18657511 R
ZN0026 aTGCCACCCAtgcccTGGGGTGCCc
tACGGTGGGTacgggACCCCACGGg
    3F+[5]+3F
human, HOXB13 G C ZP10297, ZP10299 ZP10302, ZP10306 LRGS WT OPEN NHEJ 18657511 R
ZN0027 gAGACTCCCAcggccGGGGAAGAGt
cTCTGAGGGTgccggCCCCTTCTCa
    3F+[5]+3F
human, HOXB13 G C ZP10314, ZP10319 ZP10325, ZP10326 LRGS WT OPEN NHEJ 18657511 R
ZN0043 aAGTCCAATCTATgacatcAATTATTATACAt
tTCAGGTTAGATActgtagTTAATAATATGTa
    4F+[6]+4F
human, CCR5 G C ZP10438 ZP10439 TGEK WT MA NHEJ 19470664 R
ZN0044 tCTGGGCTCACTAtgctgcCGCCCAGTGGGAc
aGACCCGAGTGATacgacgGCGGGTCACCCTg
    4F+[6]+4F
human, CCR5 G C ZP10440 ZP10441 TGEK WT MA NHEJ 19470664 R
ZN0045 cTTCTTCATCATCctcctGACAATCGAt
gAAGAAGTAGTAGgaggaCTGTTAGCTa
    4F+[5]+3F
human, CCR5/CCR2 G C ZP10442 ZP10443 TGEK WT MA NHEJ 19470664 R
ZN0046 cTGTGTTTGCTTTaaaagcCAGGACGGTCACc
gACACAAACGAAAttttcgGTCCTGCCAGTGg
    4F+[6]+4F
human, CCR5/CCR2 G C ZP10444 ZP10445 TGEK WT MA NHEJ 19470664 R
ZN0047 cAGGACGGTCacctttGGGGTGGTGa
gTCCTGCCAGtggaaaCCCCACCACt
    3F+[6]+3F
human, CCR5 G C ZP10446 ZP10447 TGEK WT MA NHEJ 19470664 R
ZN0048 aCGGTCACCTttggggTGGTGACAAGTGt
tGCCAGTGGAaaccccACCACTGTTCACa
    3F+[6]+4F
human, CCR5/CCR2 G C ZP10448 ZP10449 TGEK WT MA NHEJ 19470664 R
ZN0049 aCCAAGCTATgcaggtGACAGAGACt
tGGTTCGATAcgtccaCTGTCTCTGa
    3F+[6]+3F
human, CCR5 G C ZP10450 ZP10451 TGEK WT MA NHEJ 19470664 R
ZN0050 cCCCATCATCTATgcctttGTCGGGGAGAAGt
gGGGTAGTAGATAcggaaaCAGCCCCTCTTCa
    4F+[6]+4F
human, CCR5 G C ZP10452 ZP10453 TGEK WT, D+R, EL+KK MA NHEJ 19470664 R
ZN0050-T002 cCCCATCATCTATgccttCGTTGGGGAGAAGt
gGGGTAGTAGATAcggaaGCAACCCCTCTTCa
    4F+[5]+4F
human, CCR2 G C ZP10452 ZP10453-T002 TGEK WT, D+R, EL+KK MA NHEJ 19470664 R Low
ZN0051 aGGCTACATCtttgcTTTGTTGGCa
tCCGATGTAGaaacgAAACAACCGt
    3F+[5]+3F
human, PIGA G C ZP10454; ZP10455 ZP10457; ZP10456 LRGS WT OPEN NHEJ; HR 19540188 R
ZN0055 tACTGTCCCCTTCtgggctcactatGCTGCCGCCCAGt
aTGACAGGGGAAGacccgagtgataCGACGGCGGGTCa
    4F+[12]+4F
human, CCR5 G C ZP10465 ZP10464 QNKKGLD(G4S)3 WT, D+R, EL+KK MA NHEJ 19635463 R
ZN0056 aGCTCTCATTTTCcatacaGTCAGTATCAATt
tCGAGAGTAAAAGgtatgtCAGTCATAGTTAa
    4F+[6]+4F
human, CCR5 G C ZP10467 ZP10466 QNKK WT, D+R, EL+KK MA NHEJ 19635463 R
ZN0057 cACCCCACAGTGGggccacTAGGGACAGGATt
gTGGGGTGTCACCccggtgATCCCTGTCCTAa
    4F+[6]+4F
human, PPP1R12C, intron G C ZP10468 ZP10469 LRGS EL+KK Sangamo NHEJ; HR 19680244 R
ZN0058 cCAGACCtGGCACCCAGgagagGAGCAGGCAGGGTCAGCTg
gGTCTGGaCCGTGGGTCctctcCTCGTCCGTCCCAGTCGAc
    (3F+1+2F)+[5]+6F
human, POU5F1, intron G C ZP10470 ZP10471 LRGS EL+KK Sangamo NHEJ; HR 19680244 R
ZN0059 cTGCAGCTGCCCAGACCTGgcaccCAGGAGaGGAGCAGGCa
gACGTCGACGGGTCTGGACcgtggGTCCTCtCCTCGTCCGt
    6F+[5]+(2F+1+3F)
human, POU5F1, intron G C ZP10472 ZP10473 LRGS EL+KK Sangamo NHEJ; HR 19680244 R
ZN0060 aGTAGTCCTTTGTTACatgcatGAGTCAGTGAACAGGg
tCATCAGGAAACAATGtacgtaCTCAGTCACTTGTCCc
    5F+[6]+5F
human, POU5F1, intron G C ZP10474 ZP10475 LRGS EL+KK Sangamo NHEJ; HR 19680244 R
ZN0061 cCCCAGCTCCCAGAGCacggctGCAAGGGCCaGGAGCAc
gGGGTCGAGGGTCTCGtgccgaCGTTCCCGGtCCTCGTg
    5F+[6]+(3F+1+2F)
human, PITX3 G C ZP10477 ZP10476 LRGS EL+KK Sangamo NHEJ; HR 19680244 R
ZN0061-T002 tAGCTCACaGTCCCTTGT AAAAGGGCCCaGGGAGCAg
aTCGAGTGtCAGGGAACA TTTTCCCGGGtCCCTCGTc
    5F+5F
human, PKP1, intron G C ZP10477-T002 ZP10477-T003 LRGS EL+KK Sangamo NHEJ 19680244 R Low
ZN0065 aGGCTCCTCCTCCaacattGGGGATTATGATt
tCCGAGGAGGAGGttgtaaCCCCTAATACTAa
    4F+[6]+4F
human, CCR2/CCR5, 5'-up G C ZP10484 ZP10485 TGEK WT MA NHEJ-DisDel 19952142 R
ZN0066 cTCATCCATTTGCactcctGGGTATGGAGACc
gAGTAGGTAAACGtgaggaCCCATACCTCTGg
    4F+[6]+4F
human, CCR2/CCR5, 5'-up G C ZP10486 ZP10487 TGEK WT MA NHEJ-DisDel 19952142 R
ZN0067 cATACCCACCTCAcgtgtgGTCAATGGAGTGt
gTATGGGTGGAGTgcacacCAGTTACCTCACa
    4F+[6]+4F
human, CCR2/CCR5, 5'-up G C ZP10488 ZP10489 TGEK WT MA NHEJ-DisDel 19952142 R
ZN0068 gGTCCCATCACCAgcgatgGATATAGTCTGGa
cCAGGGTAGTGGTcgctacCTATATCAGACCt
    4F+[6]+4F
human, CCR2/CCR5, 5'-up G C ZP10490 ZP10491 TGEK WT MA NHEJ-DisDel 19952142 R
ZN0069 gGTCTGCAGCCACagctggGTGGATGCAGCTg
cCAGACGTCGGTGtcgaccCACCTACGTCGAc
    4F+[6]+4F
human, CCR2/CCR5, 5'-up G C ZP10492 ZP10493 TGEK WT MA NHEJ-DisDel 19952142 R
ZN0070 tGACCTCACCACCtctcagTGGGAAGAGGAGg
aCTGGAGTGGTGGagagtcACCCTTCTCCTCc
    4F+[6]+4F
human, CCR2/CCR5, 5'-up G C ZP10494 ZP10495 TGEK WT MA NHEJ-DisDel 19952142 R
ZN0071 tTTCTATGGCAGCctcaggGGAGAATGGGACt
aAAGATACCGTCGgagtccCCTCTTACCCTGa
    4F+[6]+4F
human, CCR2/CCR5, 5'-up G C ZP10496 ZP10497 TGEK WT MA NHEJ-DisDel 19952142 R
ZN0138B gGGAGTGgTGCATGGTGtggcaaCAGGTAaGCTCCAtTGTGCTt
cCCTCACcACGTACCACaccgttGTCCATtCGAGGTaACACGAa
    (3F+1+2F)+[6]+(2F+1+2F+1+2F)
human, SNCA G C ZP10755, ZP10756 ZP10759 WT, ELD+KKR Sangamo NHEJ; HR 20120421 R
ZNU001 (N/A)
    
human, KDR G C (N/A) (N/A) (N/A) EL+KK Sangamo NHEJ 20436476 R
ZNU002 (N/A)
    
human, TP73 G C (N/A) (N/A) (N/A) EL+KK Sangamo NHEJ 20436476 R
ZNU003 (N/A)
    
human, MAP3K14 G C (N/A) (N/A) (N/A) EL+KK Sangamo NHEJ 20436476 R
ZNU004 (N/A)
    
human, EP300 G C (N/A) (N/A) (N/A) EL+KK Sangamo NHEJ 20436476 R
ZNU005 (N/A)
    
human, BTK G C (N/A) (N/A) (N/A) EL+KK Sangamo NHEJ 20436476 R
ZNU006 (N/A)
    
human, CARM1 G C (N/A) (N/A) (N/A) EL+KK Sangamo NHEJ 20436476 R
ZNU007 (N/A)
    
human, GNAI2 G C (N/A) (N/A) (N/A) EL+KK Sangamo NHEJ 20436476 R
ZNU008 (N/A)
    
human, TSC2 G C (N/A) (N/A) (N/A) EL+KK Sangamo NHEJ 20436476 R
ZNU009 (N/A)
    
human, RIPK1 G C (N/A) (N/A) (N/A) EL+KK Sangamo NHEJ 20436476 R
ZNU010 (N/A)
    
human, NR3C1 G C (N/A) (N/A) (N/A) EL+KK Sangamo NHEJ 20436476 R
ZN0084 aGGCCGCTGCccagcaGCAGGAGTCa
tCCGGCGACGggtcgtCGTCCTCAGt
    3F+[6]+3F
human, RHO G C ZP10543 ZP10542 (G3S)4 WT MA NHEJ; HR 20671268 R
ZN0085 tGCTGCTGCTgctgctgctGCTGCTGCTg
aCGACGACGAcgacgacgaCGACGACGAc
    3F+[3n]+3F
human, (microsatellite) G C ZP10545 ZP10544 (N/A) WT MA HR 20676085 R
ZN0112 gATGGGCAGCGCCcgagtGGCGGAGCTGCTg
cTACCCGTCGCGGgctcaCCGCCTCGACGAc
    4F+[5]+4F
human, CDKN2A G C ZP10695 ZP10696 TGEK WT MA(2F) NHEJ 21191366 R
ZN0113 cTCACCCGACCCGtgcacGACGCTGCCCGGg
gAGTGGGCTGGGCacgtgCTGCGACGGGCCc
    4F+[5]+4F
human, CDKN2A G C ZP10697 ZP10698 TGEK WT MA(2F) NHEJ 21191366 R
ZN0116 cCCTCAAgCAGGCCCCGCTGgtgcactGAAGAGcCACCCTGTGg
gGGAGTTcGTCCGGGGCGACcacgtgaCTTCTCgGTGGGACACc
    (4F+1+2F)+[7]+(2F+1+3F)
human, CLTA G C ZP10703 ZP10704 LRGS ELD+KKR Sangamo HR 21297641 R
ZN0117 gGGGGGCCTCaCGCACCcgcggcGCAGGAGCTTCAGTGg
cCCCCCGGAGtGCGTGGgcgccgCGTCCTCGAAGTCACc
    (2F+1+3F)+[6]+5F
human, DNM2 G C ZP10705 ZP10706 LRGS ELD+KKR Sangamo HR 21297641 R
ZN0120 tGACCGCTTCTACcccaatGACTTGTGGGTGg
aCTGGCGAAGATGgggttaCTGAACACCCACc
    4F+[6]+4F
human, CXCR4 G C ZP10715 ZP10716 LRGS EL+KK Sangamo NHEJ 21533216 R
ZN0120-T002 cCACCCACAGGTTttaaggGTAGAAGCAGCAa
gGTGGGTGTCCAAaattccCATCTTCGTCGTt
    4F+[6]+4F
human, ADAMTS17, intron G C ZP10715-T002 ZP10716-T002 LRGS EL+KK Sangamo NHEJ 21533216 R Low
ZN0120-T003 cCACCTACTTGTCttgtgtGTTGAAGCAGACa
gGTGGATGAACAGaacacaCAACTTCGTCTGt
    4F+[6]+4F
human, (intergenic) G C ZP10715-T003 ZP10716-T003 LRGS EL+KK Sangamo NHEJ 21533216 R Low
ZN0122 gGACTCCTTCaccaaggGGAGGGGGAg
cCTGAGGAAGtggttccCCTCCCCCTc
    3F+[7]+3F
human, IDUA, intron-exon G C ZP10718 ZP10719 TGPNRGVTK ELD+KKR CoDA NHEJ-ODC; HR 21663559 R
ZN0123 gGCCCCCCCCcgccccGCAGATGAGg
cCGGGGGGGGgcggggCGTCTACTCc
    3F+[6]+3F
human, IDUA, intron-exon G C ZP10720 ZP10721 TGGS / LGGS / LRGS ELD+KKR CoDA NHEJ-ODC; HR 21663559 R
ZN0124 aCCCTGCGCCccgcgctGCGGCTGCCg
tGGGACGCGGggcgcgaCGCCGACGGc
    3F+[7]+3F
human, IDUA G C ZP10722 ZP10723 TGPNRGVTK ELD+KKR CoDA NHEJ-ODC; HR 21663559 R
ZN0125 gCCCCGCCCCttacccGCCGGCGGCc
cGGGGCGGGGaatgggCGGCCGCCGg
    3F+[6]+3F
human, IDUA G C ZP10724 ZP10725 TGGS / LGGS / LRGS ELD+KKR CoDA NHEJ-ODC; HR 21663559 R
ZN0126 gCTCAACCTCgcctatGTGGGCGCCg
cGAGTTGGAGcggataCACCCGCGGc
    3F+[6]+3F
human, IDUA G C ZP10726 ZP10727 TGGS / LGGS / LRGS ELD+KKR CoDA NHEJ-ODC; HR 21663559 R
ZN0127 cAACCTCGCCtatgtgGGCGCCGTCc
gTTGGAGCGGatacacCCGCGGCAGg
    3F+[6]+3F
human, IDUA G C ZP10728 ZP10729 TGGS / LGGS / LRGS ELD+KKR CoDA HR 21663559 R Low
ZN0130 tCCCCTGCTTGGCtgggcgCAGTGGCTCATGc
aGGGGACGAACCGacccgcGTCACCGAGTACg
    4F+[6]+4F
human, TP53, intron G C ZP10734 ZP10735 QNKK WT, EL+KK MMA NHEJ; HR 21695267 R
ZN0131 cCACCATCCACTAcaactaCATGTGTAACAGt
gGTGGTAGGTGATgttgatGTACACATTGTCa
    4F+[6]+4F
human, TP53 G C ZP10736 ZP10737 QNKK WT, EL+KK MMA NHEJ; HR 21695267 R
ZN0136 gTGCCAGGTACTGTGTcagggtACTAGGGGTATGg
cACGGTCCATGACACAgtcccaTGATCCCCATACc
    5F+[6]+4F
human, F9, intron G C ZP10751 ZP10752 LRGS WT Sangamo NHEJ; HR 21706032 R
ZN0138 gGGAGTGgTGCATGGTGtggcaaCAGGTAaGCTCCATTGTGCtt
cCCTCACcACGTACCACaccgttGTCCATtCGAGGTAACACGaa
    (3F+1+2F)+[6]+(2F+1+4F)
human, SNCA G C ZP10755, ZP10756 ZP10757, ZP10758; ZP10759 LRGS WT, ELD+KKR Sangamo NHEJ; HR 21757228 R
ZN0139 tGTATACATAAAGCTAcaaacatGGAGTTTGCAGTGAAGGTAa
aCATATGTATTTCGATgtttgtaCCTCAAACGTCACTTCCATt
    5F+[7]+(1+6F)
human, RPS6KA3 G C ZPU0026 ZPU0027 (N/A) (N/A) Sangamo HR; HR-DisDel 21765410 R
ZN0140 tGGCTCCTACTCTGTTtgcaagCGATGCATACATGCAAc
aCCGAGGATGAGACAAacgttcGCTACGTATGTACGTTg
    5F+[6]+(1+5F)
human, RPS6KA6 G C ZPU0028 ZPU0029 (N/A) (N/A) Sangamo HR; HR-DisDel 21765410 R
ZNU011 nNNN[x]n(y)gaGATGCAAGATTGCTCAGGGt
nNNN[x]n(y)ctCTACGTTCTAACGAGTCCCa
    xF+[y+2]+(1+6F)
human, IRAK4 G C (N/A) ZPU0030 (N/A) (N/A) Sangamo HR-DisDel 21765410 R
ZN0143 aTACGCCtCGCCCGAGCtgtgcgGTAGGCATTGAGGCAGCCa
tATGCGGaGCGGGCTCGacacgcCATCCGTAACTCCGTCGGt
    (3F+1+2F)+[6]+6F
human, MALAT1, promoter G C ZP10764 ZP10765 LRGS EL+KK Sangamo NHEJ; HR 21844124 R
ZN0144 aGTCTGCCGTTACtgccctGTGGGGCAAGGTGAACGTGg
tCAGACGGCAATGacgggaCACCCCGTTCCACTTGCACc
    4F+[6]+(1+6F)
human, HBB G C ZPU0031 ZPU0032 (N/A) (N/A) Sangamo HR 21881051 R
ZN0145 cCGTTACTGCcctgtGGGGCAAGGt
gGCAATGACGggacaCCCCGTTCCa
    3F+[5]+3F
human, HBB G C ZP10766; ZP10767 (N/A) EL+KK, ELD+KKR OPEN / CoDA NHEJ; HR 21898685 R
ZN0146 aCCTGACTCCtgtggaGAAGTCTGCc
tGGACTGAGGacacctCTTCAGACGg
    3F+[6]+3F
human, HBB G C ZP10070, ZP10771 (N/A) EL+KK, ELD+KKR OPEN / CoDA NHEJ; HR 21898685 R
ZN0148 cCTGTGTGCCCTGAGCCCGctgggGCAGCTGCTGCAGGAc
gGACACACGGGACTCGGGCgacccCGTCGACGACGTCCTg
    6F+[5]+5F
human, SLC16A3 G C ZPU0039 ZPU0040 (N/A) (N/A) Sangamo NHEJ 21930917 R
ZN0149 cCACGGAGCCTCCGGGgctggtGAGGAGCGGGTAGGGGg
gGTGCCTCGGAGGCCCcgaccaCTCCTCGCCCATCCCCc
    5F+[6]+(1+5F)
human, /basigin) G C ZPU0041 ZPU0042 (N/A) (N/A) Sangamo NHEJ 21930917 R
ZN0178 cCTAGCTCCTGGACTGACCactattGGAGCCTGTAAGTATACTGg
gGATCGAGGACCTGACTGGtgataaCCTCGGACATTCATATGACc
    6F+[6]+(1+6F)
human, DMD G C ZPU0043 ZPU0044 (N/A) (N/A) Sangamo NHEJ 21954090 R
ZN0179 cCGCGTCCGCGCCatggcCATCTACAAGCAg
gGCGCAGGCGCGGtaccgGTAGATGTTCGTc
    4F+[5]+4F
human, TP53 G C ZP10845 ZP10846 TGEK Sharkey-AS+R MA(2F) NHEJ 21983922 R
ZN0180 cCCCAACCAGGTAGTagaaggctGTTGTTCAGATATGGCTGTTa
gGGGTTGGTCCATCAtcttccgaCAACAAGTCTATACCGACAAt
    (2+4F)+[8]+(2+6F)
human, C1GALT1C1 G C ZPU0045 ZPU0046 (N/A) (N/A) Sangamo NHEJ 21983924 R
ZN0181 gTGCTGACCATCGacaagaAAGGGActGAAGCTGCTg
cACGACTGGTAGCtgttctTTCCCTgaCTTCGACGAc
    4F+[6]+(2F+2+3F)
human, A1AT G C ZP10847 ZP10848 LRGS WT Sangamo NHEJ; HR 21993621 R
ZN0184 aGACCCACTGagttggGCAAAGGTGGGGc
tCTGGGTGACtcaaccCGTTTCCACCCCg
    3F+[6]+4F
human, F8, intron G C ZPU0047 ZPU0048 (N/A) (N/A) MA NHEJ-Indel/Inversion 22183967 R
ZN0187 tCAAGTCCAGTTCTACgggctcTCGGAGAATGACGAGTGGa
aGTTCAGGTCAAGATGcccgagAGCCTCTTACTGCTCACCt
    5F+[6]+6F
human, TRBC2/TRBC1 G C ZP10856 ZP10857 LRGS WT Sangamo NHEJ 22466705 R
ZN0188 gTGCTGTGGCCTGgAGCAACaaatctGACTTTGCATGTGCAa
cACGACACCGGACcTCGTTGtttagaCTGAAACGTACACGTt
    (2F+1+4F)+[6]+5F
human, TRAC G C ZP10858 ZP10859 LRGS WT Sangamo NHEJ 22466705 R
ZN0201 gGTCGGCCCTACTCAGGACcgtggtCAGGTGAGGCCAGGAGATg
cCAGCCGGGATGAGTCCTGgcaccaGTCCACTCCGGTCCTCTAc
    6F+[6]+6F
human, GALNT2, exon-intron G C ZPU0051 ZPU0052 (N/A) (N/A) Sangamo NHEJ 22566642 R
ZNU016 (N/A)
    
human, TAP2 G C (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) Sangamo HR 22875043 R
ZN0209 tTTCTCCCCAGGTGGCTGCgagccTACGAGAGTGCTGTCt
aAAGAGGGGTCCACCGACGctcggATGCTCTCACGACAGa
    6F+[5]+5F
human, PORCN, intron-exon G C ZPU0063 ZPU0064 (N/A) (N/A) Sangamo NHEJ 22888000 R
ZN0213 gCGACGGGGCCCACGCgctgagCCGGCGGTCGGTGCTg
cGCTGCCCCGGGTGCGcgactcGGCCGCCAGCCACGAc
    5F+[6]+5F
human, METTL21D G C ZPU0071 ZPU0072 (N/A) (N/A) Sangamo NHEJ 22948820 R
ZN0219 cACCTCCTCCccggccGGCGGCGGAc
gTGGAGGAGGggccggCCGCCGCCTg
    3F+[6]+3F
human, VEGFA G C ZP10917 - ZP10920 ZP10920 - ZP10923 LRGS D+R OPEN HR 23028823 R
ZN0220 aGTCACCTTCcctgagTGGGCTGGTa
tCAGTGGAAGggactcACCCGACCAt
    3F+[6]+3F
human, GRN, intron G C ZP10924 - ZP10925 ZP10928 - ZP10934 LRGS D+R OPEN HR 23028823 R
Legends
Off-target or secondary target
EEN targeted same or overlapped site with another reported EEN
EEN reported with low or no activity
GSearch EENdb with this gene symbol
RSearch EENdb with this reference

©2012-2013  PKU Zebrafish Functional Genomics Group
School of Life Sciences, Peking University, Beijing, China
Reference of EENdb    Contact us