EENdb - TALEN/ZFN
Search TALENs/ZFNs targeting the sequence:
- >=3 nt (recommend >=6 nt), 5'->3', any strand
- use [...] for alternate nucleotides; N = [ACGT]
Search TALENs/ZFNs targeting the gene(s):
- <=10 symbols or IDs (currently Ensembl ID only)
- symbols are variable in publications and databases
Search EENs by first reported reference:
- <=10 PubMed IDs or surnames of 1st authors.

EEN Search Result
TALEN targeting sequences from zebrafish (Danio rerio): 84 TALEN records match.
(Click on ID to see details)

Note: not including untested EENs targeting endogenous zebrafish genes constructed by an NIH-supported project, which are released in Addgene (list of these
TALENs or ZFNs).


TALEN IDWhole SiteSpecies & LocusRVDsFrameworkFokIConstruc.Modif.Ref.Effic.
TN0013 tATTTCGACGCTCATTCTctggccatggacttcttgAGCATCGGCTTCCGGGa
aTAAAGCTGCGAGTAAGAgaccggtacctgaagaacTCGTAGCCGAAGGCCCt
    17+[18]+16
zebrafish, hey2 G C (std.) +231 WT GG(V&B) 21493687 R
TN0033 tCTTCCGTTTCCACATCCaccacatcccaacagagcAGCGGGAGCAGCAGTAAa
aGAAGGCAAAGGTGTAGGtggtgtagggttgtctcgTCGCCCTCGTCGTCATTt
    17+[18]+17
zebrafish, hey2 G C (others) +63 WT REAL NHEJ 21822241 R
TN0034 tCGTCCAATAGCTTCTcagtcacgcacgcctgtGAGTTTCTGCTCTTTa
aGCAGGTTATCGAAGAgtcagtgcgtgcggacaCTCAAAGACGAGAAAt
    15+[17]+15
zebrafish, gria3a G C (std.) +63 WT REAL NHEJ 21822241 R
TN0034B tCGTCCAATAGCTTCTcagtcacgcacgcctgTGAGTTTCTGCTCTTTa
aGCAGGTTATCGAAGAgtcagtgcgtgcggacACTCAAAGACGAGAAAt
    15+[16]+16
zebrafish, gria3a G C (std.) +63 WT REAL NHEJ 21822241 R
TN0034C tCGTCCAATAGCTTCTCagtcacgcacgcctgtGAGTTTCTGCTCTTTa
aGCAGGTTATCGAAGAGtcagtgcgtgcggacaCTCAAAGACGAGAAAt
    16+[16]+15
zebrafish, gria3a G C (std.) +63 WT REAL NHEJ 21822241 R
TN0035 tGTTATTTTCTCCCCTaaggatcctgcgggcATTTTTGAGCTGGTGGa
aCAATAAAAGAGGGGAttcctaggacgcccgTAAAAACTCGACCACCt
    15+[15]+16
zebrafish, tnikb G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ 21822242 R
TN0035B tGTTATTTTCTCCCCTaaggatcctgcgggcATTTTTGAGCTGGTGGa
aCAATAAAAGAGGGGAttcctaggacgcccgTAAAAACTCGACCACCt
    15+[15]+16
zebrafish, tnikb G C (NK) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ 21822242 R
TN0036 tACACACACTCCAGTCTgatggagacagctgATGGTGAGTCACACAAACa
aTGTGTGTGAGGTCAGActacctctgtcgacTACCACTCAGTGTGTTTGt
    16+[14]+18
zebrafish, dip2a G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ 21822242 R
TN0146 tGCTCAAACCCGACGAGCatcaccacatcgaggacgAGCACGTGAGGGCGCCCa
aCGAGTTTGGGCTGCTCGtagtggtgtagctcctgcTCGTGCACTCCCGCGGGt
    17+[18]+17
zebrafish, myod1 G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22655075 R
TN0147 tATTTCTGCGCAGAAGTGgccccaccaagcctgctGGAGGACATACAGAATTa
aTAAAGACGCGTCTTCACcggggtggttcggacgaCCTCCTGTATGTCTTAAt
    17+[17]+17
zebrafish, jak3 G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22655075 R
TN0145 tCAGCCTTGGTCACATCTcattcagacagtgaaaACATCGGAGGCTTTTCTa
aGTCGGAACCAGTGTAGAgtaagtctgtcactttTGTAGCCTCCGAAAAGAt
    17+[16]+17
zebrafish, phf6 G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22655075 R
TN0144 tGGAGTGTATGAAAACTGgtcatgtcaggacagaGAAAAGGAGCTTCAGCa
aCCTCACATACTTTTGACcagtacagtcctgtctCTTTTCCTCGAAGTCGt
    17+[16]+16
zebrafish, phf6, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22655075 R
TN0142 tTCTTTTCTATCCCATGAcgatgcatcgcacaacAAGGATCAAGATTACAGa
aAGAAAAGATAGGGTACTgctacgtagcgtgttgTTCCTAGTTCTAATGTCt
    17+[16]+17
zebrafish, bmi1a, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22655075 R
TN0143 tACCTGCACAGGATGCAgactgaggaggcacagGAAATGTCCCAGATAACa
aTGGACGTGTCCTACGTctgactcctccgtgtcCTTTACAGGGTCTATTGt
    16+[16]+17
zebrafish, ikzf1, ATG G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22655075 R
TN0150 tACAATACTCCCACTGAAatgacagatgcagacagACTCATGGACAGTTGGTa
aTGTTATGAGGGTGACTTtactgtctacgtctgtcTGAGTACCTGTCAACCAt
    17+[17]+17
zebrafish, epas1b G C (std.) +63 WT; ELD+KKR FLASH NHEJ 22684503 R
TN0149 tCAGAGCGGCGTAAGGAGaaatctcgtgatgccgCGCGCTGCAGACGGAGTa
aGTCTCGCCGCATTCCTCtttagagcactacggcGCGCGACGTCTGCCTCAt
    17+[16]+17
zebrafish, epas1b G C (std.) +63 WT; ELD+KKR FLASH (Inactive) 22684503 R No
TN0148 tCCGGCAGACATCGTGAAggtggccatcgagtggCCTGGGGCCTTCCCCAAa
aGGCCGTCTGTAGCACTTccaccggtagctcaccGGACCCCGGAAGGGGTTt
    17+[16]+17
zebrafish, elmo1 G C (std.) +63 WT; ELD+KKR FLASH NHEJ 22684503 R
TN0150-T002 tACGCTACTCCCACTGAAatgacagatgcagacagACTCATGGACAGTTGGTa
aTGCGATGAGGGTGACTTtactgtctacgtctgtcTGAGTACCTGTCAACCAt
    17+[17]+17
zebrafish, epas1b [mutated] G C +63 WT; ELD+KKR FLASH NHEJ 22684503 R
TN0151 tTTGATGGATCTCTGAGCggcccgcagatctgacAAACTCGCGCTGAAGCGa
aAACTACCTAGAGACTCGccgggcgtctagactgTTTGAGCGCGACTTCGCt
    17+[16]+17
zebrafish, fh G C (std.) +63 WT; ELD+KKR FLASH NHEJ 22684503 R
TN0152 tACTGGAGTTGTCACTGAaaagaaaaggtagggaTTCCCGTTTTTGCTTGGa
aTGACCTCAACAGTGACTtttcttttccatccctAAGGGCAAAAACGAACCt
    17+[16]+17
zebrafish, hif1ab, exon-intron G C (std.) +63 WT; ELD+KKR FLASH NHEJ 22684503 R
TN0153 tCGGAGCGCAGGAAGGAGaagtccagggatgcagCGCGATCTCGCAGGGGAa
aGCCTCGCGTCCTTCCTCttcaggtccctacgtcGCGCTAGAGCGTCCCCTt
    17+[16]+17
zebrafish, hif1ab G C (std.) +63 WT; ELD+KKR FLASH (Inactive) 22684503 R No
TN0154 TTCGTTTATACGAGGAACcatgtcgagtgttttAGCGAGAATTTTATTCTA
AAGCAAATATGCTCCTTGgtacagctcacaaaaTCGCTCTTAAAATAAGAT
    18+[15]+18
zebrafish, ptpmt1 G C (std.) +63 WT FLASH (Inactive) 22684503 R No
TN0155 tGGTCCAAAATGAAAAAGtaagaggagtaattacCATGAATGAAGAATATGa
aCCAGGTTTTACTTTTTCattctcctcattaatgGTACTTACTTCTTATACt
    17+[16]+17
zebrafish, ptpmt1 G C (std.) +63 WT; ELD+KKR FLASH NHEJ 22684503 R
TN0156 TTGAGCAGATCAGATTGGacactgtggacctgacAGGTGTTCCCAGTCTTGA
AACTCGTCTAGTCTAACCtgtgacacctggactgTCCACAAGGGTCAGAACT
    18+[16]+18
zebrafish, ptpmt1 G C (std.) +63 WT FLASH NHEJ 22684503 R
TN0157 tAGAAGAGCGGCATCCCGgcgatcaccatgaagaAGAGATACGGCACCAGGa
aTCTTCTCGCCGTAGGGCcgctagtggtacttctTCTCTATGCCGTGGTCCt
    17+[16]+17
zebrafish, slc6a3 G C (std.) +63 WT; ELD+KKR FLASH NHEJ 22684503 R
TN0161 tACATGCTGCTGTCCGTctccatcgtgtgtgATGAATATTTTCTGCCa
aTGTACGACGACAGGCAgaggtagcacacacTACTTATAAAAGACGGt
    16+[14]+16
zebrafish, slc24a5 G C (std.) +63 D+R GG(V&B) NHEJ 22916025 R
TN0162 tGGACAATTCATCCGGCATccaagcagaggtcagAGGGTGAGAAGGTGCGCa
aCCTGTTAAGTAGGCCGTAggttcgtctccagtcTCCCACTCTTCCACGCGt
    18+[15]+17
zebrafish, ryr3 G C (std.) +63 D+R GG(V&B) NHEJ 22916025 R
TN0163 tATTTCAGACGGATGTTtcccagctgcaaagtaACAGTGACAGGACTAAATCCa
aTAAAGTCTGCCTACAAagggtcgacgtttcatTGTCACTGTCCTGATTTAGGt
    16+[16]+20
zebrafish, tbx6l G C (std.) +63 D+R GG(V&B) NHEJ 22916025 R
TN0164 tGGACCATTCACCCTGCATccaagcagaggtcagAGGGTGAGAAGGTCAGa
aCCTGGTAAGTGGGACGTAggttcgtctccagtcTCCCACTCTTCCAGTCt
    18+[15]+16
zebrafish, ryr1a G C (std.) +63 D+R GG(V&B) NHEJ 22916025 R
TN0165 tGTGAGCACCCAGCGGACCTCCTCTg...cATCTCTGACTGTTGTTCTGATa
aCACTCGTGGGTCGCCTGGAGGAGAc...gTAGAGACTGACAACAAGACTAt
    24+[18]+21
zebrafish, ponzr1 G C (std.) +63-Goldy, +231 WT GG(V&B) NHEJ, HR 23000899 R
TN0166 tTGCAACACTGAGCTCTGTAAACCTg...aACCTCAGGGTCCAGTCGGCAGCAGa
aACGTTGTGACTCGAGACATTTGGAc...tTGGAGTCCCAGGTCAGCCGTCGTCt
    24+[15]+24
zebrafish, crhr1, upstream G C (std.) +63-Goldy, +231 WT GG(V&B) NHEJ 23000899 R
TN0167 tACCCAGAAGACGTTTctgaggaactgattcAGGAGGCCACTCAAAGa
aTGGGTCTTCTGCAAAgactccttgactaagTCCTCCGGTGAGTTTCt
    15+[15]+16
zebrafish, msna G C (std.) +63-Goldy WT GG(V&B) NHEJ 23000899 R
TN0168 tCCACCAGAGAGTAACTacctatttctgggagACTATGTTGACAGAGGCa
aGGTGGTCTCTCATTGAtggataaagaccctcTGATACAACTGTCTCCGt
    16+[15]+17
zebrafish, ppp1cab G C (std.) +63-Goldy WT GG(V&B) NHEJ 23000899 R
TN0169 tCTCCTCAACATACATACTggagagttagttgacaAAGATGAATCATTTGTa
aGAGGAGTTGTATGTATGAcctctcaatcaactgtTTCTACTTAGTAAACAt
    18+[16]+16
zebrafish, cdh5 G C (std.) +63-Goldy WT GG(V&B) NHEJ 23000899 R
TN0170 tGTCAAATCTGCAGCTCCACGCTTc...cCAGAGTCAGAGGCAGAGGa
aCAGTTTAGACGTCGAGGTGCGAAg...gGTCTCAGTCTCCGTCTCCt
    23+[15]+18
zebrafish, crhr2, intron G C (std.) +63-Goldy WT GG(V&B) HR 23000899 R
TN5001 tCCCAAAGATCTTCTTTggcactcggactcataagcAGATCACACAGATTGCTa
aGGGTTTCTAGAAGAAAccgtgagcctgagtattcgTCTAGTGTGTCTAACGAt
    16+[19]+17
zebrafish, brip1 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5002 tCCCAAAGATCTTCTTTggcactcggactcataAGCAGATCACACAGa
aGGGTTTCTAGAAGAAAccgtgagcctgagtatTCGTCTAGTGTGTCt
    16+[16]+14
zebrafish, brip1 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5003 tCTCCCACCATCTGCATggcgtacatcatgaaaacccAGCGGTTGCGTTTGGa
aGAGGGTGGTAGACGTAccgcatgtagtacttttgggTCGCCAACGCAAACCt
    16+[20]+15
zebrafish, dusp5 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ Zhang Group Low
TN5004 tCGTCTCTCCGCTCCAGTccagcgcctggacccccAGCGCCGGGCAATa
aGCAGAGAGGCGAGGTCAggtcgcggacctgggggTCGCGGCCCGTTAt
    17+[17]+13
zebrafish, sema3fb G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5005 tCCTCTGCCTGTCTacaagcgcagactgATGATTGAGCTGGCGa
aGGAGACGGACAGAtgttcgcgtctgacTACTAACTCGACCGCt
    13+[14]+15
zebrafish, pax4 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5006 tGCGATCTCTTAATGACTcaggcagctaaagcaAGTCTGGGAGGCCAGAGa
aCGCTAGAGAATTACTGAgtccgtcgatttcgtTCAGACCCTCCGGTCTCt
    17+[15]+17
zebrafish, fev G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5007 tACATTAAATATCACCTctagggttttactattATTTAAAACTGTATGTa
aTGTAATTTATAGTGGAgatcccaaaatgataaTAAATTTTGACATACAt
    16+[16]+16
zebrafish, dre-mir-126, flanking G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5008 tGGCTCGCTCAATTCATggatggagcccgcAATGAGATAGTATGCa
aCCGAGCGAGTTAAGTAcctacctcgggcgTTACTCTATCATACGt
    16+[13]+15
zebrafish, smo G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5009 tGCCCTTCCTGGTTCAgagaacggttgcgcgGCAGATCAGCCTGGTGGa
aCGGGAAGGACCAAGTctcttgccaacgcgcCGTCTAGTCGGACCACCt
    15+[15]+17
zebrafish, acvr1l G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5010 tAGCCGTGAAGATCTTTtcctctagagatgagAAGTCATGGTTTCGAGa
aTCGGCACTTCTAGAAAaggagatctctactcTTCAGTACCAAAGCTCt
    16+[15]+16
zebrafish, acvr1l G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5011 tCCAGCGAGTCGTCTCTggaggcgtacgcccgctgtcTGCGCATGGGCTGCAGa
aGGTCGCTCAGCAGAGAcctccgcatgcgggcgacagACGCGTACCCGACGTCt
    16+[20]+16
zebrafish, plcg1 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5012 tATCACGGTCACACCCTcaccaccaagatcaagttcAGTGATGTGCTCAACa
aTAGTGCCAGTGTGGGAgtggtggttctagttcaagTCACTACACGAGTTGt
    16+[19]+15
zebrafish, plcg1 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5013 tGCAGGCAGTACATCTTcattaacggaacacAGACGGGCGTGAGGGa
aCGTCCGTCATGTAGAAgtaattgccttgtgTCTGCCCGCACTCCCt
    16+[14]+15
zebrafish, slc22a17 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5014 tCGCCACACATCCTGAGTtcagcaagaagatccAGAGCTTAAAAGCAGCCa
aGCGGTGTGTAGGACTCAagtcgttcttctaggTCTCGAATTTTCGTCGGt
    17+[15]+17
zebrafish, G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5015 tAACGCTAATGCTCCTaaagcatctgatgccaagaccAGCGAGGCTGCCAAAGCa
aTTGCGATTACGAGGAtttcgtagactacggttctggTCGCTCCGACGGTTTCGt
    15+[21]+17
zebrafish, basp1 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5016 tCAATGGCAAGCAGTTccctgtgaccagaggccaAGATGTTGGCAAATa
aGTTACCGTTCGTCAAgggacactggtctccggtTCTACAACCGTTTAt
    15+[18]+14
zebrafish, ssr4 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5017 tTCCGAGTCTACAAATcagtcctgcaggcAGTGCAGAAAACTGa
aAGGCTCAGATGTTTAgtcaggacgtccgTCACGTCTTTTGACt
    15+[13]+14
zebrafish, rtn1a G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5018 tCCTCCAACTGCGGCCCCTgcctcatcccactggAGGAGGATCAAATGGGa
aGGAGGTTGACGCCGGGGAcggagtagggtgaccTCCTCCTAGTTTACCCt
    18+[15]+16
zebrafish, npdc1 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5019 tCTGGCAGCAAACCTgcggctgacgtccgATGGTTCAAAAATGa
aGACCGTCGTTTGGAcgccgactgcaggcTACCAAGTTTTTACt
    14+[14]+14
zebrafish, cadm2a G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5020 tAACCGGATTGAACTggtcagagccacgtcgcAGGAGTTGACGATCAGCa
aTTGGCCTAACTTGAccagtctcggtgcagcgTCCTCAACTGCTAGTCGt
    14+[17]+17
zebrafish, cadm2a G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5021 tCCATGCCCATTACCCTgagctttgcactgAAACCAGGTCTGTGGa
aGGTACGGGTAATGGGActcgaaacgtgacTTTGGTCCAGACACCt
    16+[13]+15
zebrafish, dusp5 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ Zhang Group Low
TN5022 tATAGGGATGCGCTACTggcagccggagcggcttcACACATTGGTGGAAGTGa
aTATCCCTACGCGATGAccgtcggcctcgccgaagTGTGTAACCACCTTCACt
    16+[18]+17
zebrafish, adprhl1 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5023 tGCTAAAAGAGAAGCTCTggagcaagcgctaagAAATAAGCTGATGGCGGa
aCGATTTTCTCTTCGAGAcctcgttcgcgattcTTTATTCGACTACCGCCt
    17+[15]+17
zebrafish, amotl2b G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5024 tGCCAAAAAAGTCTATCTtctcgtttattaatgacgACTTCATTGAAAGGAGa
aCGGTTTTTTCAGATAGAagagcaaataattactgcTGAAGTAACTTTCCTCt
    17+[18]+16
zebrafish, snx11 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ Zhang Group Low
TNT01 tGGTAATTTCATCCGTCTgatcgagccatggaacAGGACGCACTTATATa
aCCATTAAAGTAGGCAGActagctcggtaccttgTCCTGCGTGAATATAt
    17+[16]+15
zebrafish, sema3fb, exon 4 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT02 tGTCCTTTTAACACATaaagatgatatcatACACAGTATTTATTGTa
aCAGGAAAATTGTGTAtttctactatagtaTGTGTCATAAATAACAt
    15+[14]+16
zebrafish, sema3fb, exon 18 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT03 tATAGTTGAAACCTGATtaacttagtaaaatAACTGCATGGTGGTGCa
aTATCAACTTTGGACTAattgaatcattttaTTGACGTACCACCACGt
    16+[14]+16
zebrafish, dre-mir-126a, 5'-upstream G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT04 tGGACCCACTGGCATCTgacttgtttaattttAGAGGTTAAAGGAAATa
aCCTGGGTGACCGTAGActgaacaaattaaaaTCTCCAATTTCCTTTAt
    16+[15]+16
zebrafish, dre-mir-126a, 3'-downstream G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT05 tGGACCCACTGGCATCTgacttgtttaattttAGAGGTTAAAGGaaata
aCCTGGGTGACCGTAGActgaacaaattaaaaTCTCCAATTTCCtttat
    16+[15]+12
zebrafish, dre-mir-126a, 3'-downstream G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ T1
TNT06 tATCTGCGTGGACAAACTcaagacaggtttggatgcAGATCAGTGTTATCGa
aTAGACGCACCTGTTTGAgttctgtccaaacctacgTCTAGTCACAATAGCt
    17+[18]+15
zebrafish, dre-mir-126a, 3'-downstream G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ T1
TNT07 tACAGAATCTGCATTGTataagcgcaatcgaattgATTGTGGGTGTGTTATa
aTGTCTTAGACGTAACAtattcgcgttagcttaacTAACACCCACACAATAt
    16+[18]+16
zebrafish, dre-mir-126b, 5'-upstream G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT08 tGACTGGTGAACACAACTataacctacagactgAGCACGTCCGACTGCATa
aCTGACCACTTGTGTTGAtattggatgtctgacTCGTGCAGGCTGACGTAt
    17+[15]+17
zebrafish, dre-mir-126b, 3'-downstream G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT09 tATCATGAGCTCGTCGCTcgttgacgtaaatgcATTGTTGATTTCATa
aTAGTACTCGAGCAGCGAgcaactgcatttacgTAACAACTAAAGTAt
    17+[15]+14
zebrafish, dre-mir-17a-1 [SNP], 5'-upstream G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT10 tGCACTTGTCCCGGCCTgtaaaggattgtggagATTGTACCCCACAAATa
aCGTGAACAGGGCCGGAcatttcctaacacctcTAACATGGGGTGTTTAt
    16+[16]+16
zebrafish, dre-mir-92a-1, 3'-downstream G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT11 tAGTCCTCTCCACCTccatagttggggagaATGTGGGAGATTTGa
aTCAGGAGAGGTGGAggtatcaacccctctTACACCCTCTAAACt
    14+[15]+14
zebrafish, dre-mir-17a-1, 5'-upstream G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT12 tATCCACTTAATTACTGTgtattagatctgatATCAACTGAACAGGGTa
aTAGGTGAATTAATGACAcataatctagactaTAGTTGACTTGTCCCAt
    17+[14]+16
zebrafish, dre-mir-92a-1, 3'-downstream G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT13 tGTCCCACGTCATGTcactgtagtgtcaaAGTGCTTACAGTGCa
aCAGGGTGCAGTACAgtgacatcacagttTCACGAATGTCACGt
    14+[14]+14
zebrafish, dre-mir-17a-2, 5'-upstream G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT14 tCTAACATCCTTACAGGTgtgttgaggcaagttagAGCTAAAGTCTGCTGGa
aGATTGTAGGAATGTCCAcacaactccgttcaatcTCGATTTCAGACGACCt
    17+[17]+16
zebrafish, dre-mir-92a-2, 3'-downstream G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT15 tGAGCCCTACTCTGTCATtgaggtggtgccaagtgATTTGATGTGCACTGCTGa
aCTCGGGATGAGACAGTAactccaccacggttcacTAAACTACACGTGACGACt
    17+[17]+18
zebrafish, fgd5 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT16 tACATCTCCAACTATGATcgcagcatgtcagtgctggACGAGAGCTGTAGAAAGa
aTGTAGAGGTTGATACTAgcgtcgtacagtcacgaccTGCTCTCGACATCTTTCt
    17+[19]+17
zebrafish, G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT17 tGCAGCTACACCTTCATcctgcccgagatggagAGCTGTCAGGAGCAGa
aCGTCGATGTGGAAGTAggacgggctctacctcTCGACAGTCCTCGTCt
    16+[16]+15
zebrafish, [unnamed] C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT18 tCTCAGGATGCTCTGATTtgttttgtacactgggaAATAGTGAAAAGTGGCTa
aGAGTCCTACGAGACTAAacaaaacatgtgaccctTTATCACTTTTCACCGAt
    17+[17]+17
zebrafish, psmf1 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT19 tTTACATTCATCCAGACtcgcctgcttccggtgaAACGTGGATGCGCCAa
aAATGTAAGTAGGTCTGagcggacgaaggccactTTGCACCTACGCGGTt
    16+[17]+15
zebrafish, tbx18 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT20 tCTTCTGAAATTCGGTtccggtaaagacccggggaCATCAAACGAGAGCa
aGAAGACTTTAAGCCAaggccatttctgggcccctGTAGTTTGCTCTCGt
    15+[19]+14
zebrafish, tcf21 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT21 tCACACCGGAGCGCCAtacggctcgctggcccaGCACTCCTTCATCAa
aGTGTGGCCTCGCGGTatgccgagcgaccgggtCGTGAGGAAGTAGTt
    15+[17]+14
zebrafish, wt1a G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT22 tGGCCTTACACTATCCATgacctcaggaaccttggAGCCAAGAAGTTTTATGGa
aCCGGAATGTGATAGGTActggagtccttggaaccTCGGTTCTTCAAAATACCt
    17+[17]+18
zebrafish, mical2b G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT23 tGTCCCGCAGTGCACTgacggagattgttgaccAGGAGGCAGCTTATCTGGa
aCAGGGCGTCACGTGActgcctctaacaactggTCCTCCGTCGAATAGACCt
    15+[17]+18
zebrafish, gtf3c3 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT24 tCCACCTGCACCTCAGGTcctgcagagatcaaactccATTCAGCAGATGGAGCa
aGGTGGACGTGGAGTCCAggacgtctctagtttgaggTAAGTCGTCTACCTCGt
    17+[19]+16
zebrafish, [unnamed] C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT25 tCTAAGCTCTCCCTGTccattctagacgcctgAGTTCAGGAAAACTTCa
aGATTCGAGAGGGACAggtaagatctgcggacTCAAGTCCTTTTGAAGt
    15+[16]+16
zebrafish, midn G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
Legends
Off-target or secondary target
EEN targeted same or overlapped site with another reported EEN
EEN reported with low or no activity
GSearch EENdb with this gene symbol
RSearch EENdb with this reference

©2012-2013  PKU Zebrafish Functional Genomics Group
School of Life Sciences, Peking University, Beijing, China
Reference of EENdb    Contact us