EENdb - TALEN/ZFN
Search TALENs/ZFNs targeting the sequence:
- >=3 nt (recommend >=6 nt), 5'->3', any strand
- use [...] for alternate nucleotides; N = [ACGT]
Search TALENs/ZFNs targeting the gene(s):
- <=10 symbols or IDs (currently Ensembl ID only)
- symbols are variable in publications and databases
Search EENs by first reported reference:
- <=10 PubMed IDs or surnames of 1st authors.

EEN Search Result
All TALEN reported with no- or low-activity: 89 TALEN records match.
(Click on ID to see details)


TALEN IDWhole SiteSpecies & LocusRVDsFrameworkFokIConstruc.Modif.Ref.Effic.
TNA002 tCCCAGAAGTAAAn(16)TTTACTTCTGGGa
aGGGTCTTCATTTn(16)AAATGAAGACCCt
    12+[16]+12
(artificial) (std.) +235 WT (N/A) 20660643 R No
TNA003 tCCGGATGCTCCTn(18)AGGAGCATCCGGa
aGGCCTACGAGGAn(18)TCCTCGTAGGCCt
    12+[18]+12
(artificial) (std.) +235 WT (N/A) 20660643 R Low
TNA004 tAGACAAACCACAn(18)TGTGGTTTGTCTa
aTCTGTTTGGTGTn(18)ACACCAAACAGAt
    12+[18]+12
(artificial) (std.) +235 WT (N/A) 20660643 R No
TN0012 tGGCACCATTAAAGAAAATATCATc...tAGATACAGAAGCGTCATCAAAGCATGCCa
aCCGTGGTAATTTCTTTTATAGTAg...aTCTATGTCTTCGCAGTAGTTTCGTACGGt
    23+[25]+28
human, CFTR G C (std.) +231 WT GG(V&B) (Weak) 21493687 R Low
TNA002B tCCCAGAAGTAAAn(x)TTTACTTCTGGGa
aGGGTCTTCATTTn(x)AAATGAAGACCCt
    12+[x]+12
(artificial) (std.) +231 WT GG(V&B) (Inactive) 21493687 R No
TNA004B tAGACAAACCACAn(x)TGTGGTTTGTCTa
aTCTGTTTGGTGTn(x)ACACCAAACAGAt
    12+[x]+12
(artificial) (std.) +231 WT GG(V&B) (Inactive) 21493687 R No
TNA021 tGGCACTGCTAACCCTn(x)AGGGTTAGCAGTGCCa
aCCGTGACGATTGGGAn(x)TCCCAATCGTCACGGt
    15+[x]+15
(artificial) (std.) +231 WT GG(V&B) (Inactive) 21493687 R No
TNA022 tCGGTTTGCTATCGTTn(x)AACGATAGCAAACCGa
aGCCAAACGATAGCAAn(x)TTGCTATCGTTTGGCt
    15+[x]+15
(artificial) (std.) +231 WT GG(V&B) (Inactive) 21493687 R No
TN0024B tgggatCCAGCCTGATGGAACt...tGCAGTTGGAAAGAATCAa
accctaGGTCGGACTACCTTGa...aCGTCAACCTTTCTTAGTt
    15+[21]+17
worm, ben-1 G (std.) +63 WT (N/A) NHEJ 21700836 R No
TN0024C tGGGATCCAGCCTGATg...gATTTGCAGTTGGAAAGAatcaa
aCCCTAGGTCGGACTAc...cTAAACGTCAACCTTTCTtagtt
    15+[22]+17
worm, ben-1 G (std.) +63 WT (N/A) NHEJ 21700836 R No
TN0024D tgggatCCAGCCTGATGGAACTTa...tGCAGTTGGAAAGAATCAa
accctaGGTCGGACTACCTTGAAt...aCGTCAACCTTTCTTAGTt
    17+[19]+17
worm, ben-1 G (std.) +63 WT (N/A) (Inactive) 21700836 R No
TN0031-T002 tGTGGGCAACATGCTGGTCgtcctcatcttaataAACTGCAAAAAGCTGAAGt
aCACCCGTTGTACGACCAGcaggagtagaattatTTGACGTTTTTCGACTTCa
    18+[15]+18
human, CCR2 G C +47, +17 KV+EA (N/A) NHEJ 21813459 R Low
TN0057 tGCTGCAGGTACCCCGGAtcccctgacttgcgagGGACGCATTCGGGCCGCa
aCGACGTCCATGGGGCCTaggggactgaacgctcCCTGCGTAAGCCCGGCGt
    17+[16]+17
human, CDH1 G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0065 tCCGGGATCGCCATGGGAactcaatagaaaatcctcaTCTTCTCACTTTGTTTCa
aGGCCCTAGCGGTACCCTtgagttatcttttaggagtAGAAGAGTGAAACAAAGt
    17+[19]+17
human, ERCC5 G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0072 tGCCCCGGCATGGCGACAccggacgcggggctcccTGGGGCTGAGGGCGTGGa
aCGGGGCCGTACCGCTGTggcctgcgccccgagggACCCCGACTCCCGCACCt
    17+[17]+17
human, FANCE, ATG G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0079 tCCGGAGGCCATGCCGGCg...aGCTGCCGCTGCTCGGTa
aGGCCTCCGGTACGGCCGc...tCGACGGCGACGAGCCAt
    17+[21]+16
human, FLT3, ATG G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0091 tTGACGAGTGCGGCCAGagcgcagccagcatgtaCCTGCCGGGCTGCGCCTa
aACTGCTCACGCCGGTCtcgcgtcggtcgtacatGGACGGCCCGACGCGGAt
    16+[17]+17
human, HOXD11 G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0092 tGCGGGCAGACGGCGGGGgcgccggtggcgccccgGCCTCTTCCTCCTCCTCa
aCGCCCGTCTGCCGCCCCcgcggccaccgcggggcCGGAGAAGGAGGAGGAGt
    17+[17]+17
human, HOXD13 G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0094 tACCGCGATGAGAGGCGCtcgcggcgcctgggattttCTCTGCGTTCTGCTCCTa
aTGGCGCTACTCTCCGCGagcgccgcggaccctaaaaGAGACGCAAGACGAGGAt
    17+[19]+17
human, KIT, ATG G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0108 tCGGCGCATGAAGGAGGTactcctcattttcgttCTCTCTCTCTGTGCCCCa
aGCCGCGTACTTCCTCCAtgaggagtaaaagcaaGAGAGAGAGACACGGGGt
    17+[16]+17
human, NTRK1, ATG G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0118 tCAGAATACAGTTATGGCcacccaggtaatggggCAGTCTTCTGGAGGAGGa
aGTCTTATGTCAATACCGgtgggtccattaccccGTCAGAAGACCTCCTCCt
    17+[16]+17
human, REST, ATG G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0120 tTCTTTATTTCCAGCAATgtctcaggctgtgcagACAAACGGAACTCAACCa
aAGAAATAAAGGTCGTTAcagagtccgacacgtcTGTTTGCCTTGAGTTGGt
    17+[16]+17
human, RNF2, ATG G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0131 tCGGGGGCTGCTCAGGGGcctgtggccgctgcacaTCGTCCTGTGGACGCGTa
aGCCCCCGACGAGTCCCCggacaccggcgacgtgtAGCAGGACACCTGCGCAt
    17+[17]+17
human, TGFBR2 G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0132 tTCCGCCCGCCCAGGATGgaggcgcccgccagcgcGCAGACCCCGCACCCGCa
aAGGCGGGCGGGTCCTACctccgcgggcggtcgcgCGTCTGGGGCGTGGGCGt
    17+[17]+17
human, TLX3, ATG G C (std.) +63 WT FLASH 22484455 R No
TN0149 tCAGAGCGGCGTAAGGAGaaatctcgtgatgccgCGCGCTGCAGACGGAGTa
aGTCTCGCCGCATTCCTCtttagagcactacggcGCGCGACGTCTGCCTCAt
    17+[16]+17
zebrafish, epas1b G C (std.) +63 WT; ELD+KKR FLASH (Inactive) 22684503 R No
TN0153 tCGGAGCGCAGGAAGGAGaagtccagggatgcagCGCGATCTCGCAGGGGAa
aGCCTCGCGTCCTTCCTCttcaggtccctacgtcGCGCTAGAGCGTCCCCTt
    17+[16]+17
zebrafish, hif1ab G C (std.) +63 WT; ELD+KKR FLASH (Inactive) 22684503 R No
TN0154 TTCGTTTATACGAGGAACcatgtcgagtgttttAGCGAGAATTTTATTCTA
AAGCAAATATGCTCCTTGgtacagctcacaaaaTCGCTCTTAAAATAAGAT
    18+[15]+18
zebrafish, ptpmt1 G C (std.) +63 WT FLASH (Inactive) 22684503 R No
TN0174 tCCCACTCCCCTGGGGGCCTCTg...cCTCTCGGGGGACGAAGa
aGGGTGAGGGGACCCCCGGAGAc...gGAGAGCCCCCTGCTTCt
    21+[18]+16
pig, RELA G (std.) +63-Goldy WT GG(V&B) NHEJ 23027955 R Low
TN0175 tCACCAACGGTCTCCTCTCGGGggacgaagacttctccTCCATTGCGGACATGGa
aGTGGTTGCCAGAGGAGAGCCCcctgcttctgaagaggAGGTAACGCCTGTACCt
    21+[16]+16
pig, RELA G (std.) +63-Goldy WT GG(V&B) NHEJ 23027955 R Low
TN0178 tCGCCAAGTATCAGTTAGGCATa...aAGGTTAGTGCATTTTGGGa
aGCGGTTCATAGTCAATCCGTAt...tTCCAATCACGTAAAACCCt
    21+[21]+18
pig, DMD, exon-intron G (std.) +63-Goldy, +231 WT GG(V&B) 23027955 R No
TN0180 tCTACATCAATCACTTGGCTttcacttttgataagACATTCTTGGTATGGATa
aGATGTAGTTAGTGAACCGAaagtgaaaactattcTGTAAGAACCATACCTAt
    19+[15]+17
pig, AMELY, Intron G (std.) +63-Goldy WT GG(V&B) NHEJ 23027955 R No
TN0185 tGCAATCCCAGGCTTCACCGTTg...gACGGAATGGGAACTTGCCTACa
aCGTTAGGGTCCGAAGTGGCAAc...cTGCCTTACCCTTGAACGGATGt
    21+[15]+21
cow, ACAN, intron-exon G (std.) +63-Goldy, +231 WT GG(V&B) 23027955 R Low
TN0188 tCCACTCCAGCTGGCGCTgcgacggagacactgACTGCAAGGACAAGTCTGACGa
aGGTGAGGTCGACCGCGAcgctgcctctgtgacTGACGTTCCTGTTCAGACTGCt
    17+[15]+21
pig, LDLR G (std.) +63-Goldy, +231 WT GG(V&B) 23027955 R No
TN0189 tGCAACAGCTCCACCTGCATCCCTg...gATGGTGATCCTGACTGCGAGGa
aCGTTGTCGAGGTGGACGTAGGGAc...cTACCACTAGGACTGACGCTCCt
    23+[16]+21
pig, LDLR G (std.) +63-Goldy WT GG(V&B) 23027955 R No
TN0191 tGGTAATAACATGGCCTTAATt...cATTGATGAATTTTGATGGGCa
aCCATTATTGTACCGGAATTAa...gTAACTACTTAAAACTACCCGt
    20+[15]+20
pig, RAG2 G (std.) +63-Goldy WT GG(V&B) 23027955 R No
TN0193 tCTACCAAACATTTGTTGTccagctccaggacccACGGGAACCCAGGAGGCAGGa
aGATGGTTTGTAAACAACAggtcgaggtcctgggTGCCCTTGGGTCCTCCGTCCt
    18+[15]+20
pig, IL2RG G (std.) +63-Goldy WT GG(V&B) NHEJ 23027955 R No
TN0195 tCCCATCTCGCCGTCCAGGCTg...gATGGGCTGTTGTGCTGGCCGa
aGGGTAGAGCGGCAGGTCCGAc...cTACCCGACAACACGACCGGCt
    20+[15]+20
pig, GHRHR, exon-intron G (std.) +63-Goldy WT GG(V&B) 23027955 R No
TN0198 tCTAACTGTGGATTTTGAAGCTtttggatgggactggATTATTGCACCCAAAAGa
aGATTGACACCTAAAACTTCGAaaacctaccctgaccTAATAACGTGGGTTTTCt
    21+[15]+17
pig, MSTN G (std.) +63-Goldy, +231 WT GG(V&B) NHEJ 23027955 R Low
TN0199B tGTGATGAACACTCCACAGAATCTc...aACTGTGGATTTTGAAGCTTTTGGa
aCACTACTTGTGAGGTGTCTTAGAg...tTGACACCTAAAACTTCGAAAACCt
    23+[21]+23
cow, MSTN G (std.) +63-Goldy WT GG(V&B) 23027955 R No
TN0200 tGCAAGAAGCGACCAAAACCTggaggaggatggaacACTGGGGGGAGCCGATa
aCGTTCTTCGCTGGTTTTGGAcctcctcctaccttgTGACCCCCCTCGGCTAt
    20+[15]+16
cow, PRNP G (std.) +63-Goldy WT GG(V&B) NHEJ 23027955 R Low
TN0201 tCAATGGAACAAACCCAGTAAg...gAAGCATGTGGCAGGAGCTGCTGCa
aGTTACCTTGTTTGGGTCATTc...cTTCGTACACCGTCCTCGACGACGt
    20+[16]+23
cow, PRNP G (std.) +63-Goldy, +231 WT GG(V&B) 23027955 R No
TN0202 tGTTGAGTGACAATTTCTCCCTCCTGCAGGTt...gATGAGGGTTCTGTGGGTTGCTTTGGTGGTa
aCAACTCACTGTTAAAGAGGGAGGACGTCCAa...cTACTCCCAAGACACCCAACGAAACCACCAt
    30+[21]+29
pig, APOE, intron-exon G (std.) +63-Goldy WT GG(V&B) 23027955 R No
TN0203 tGTTCCCCAGGCCTGGTTCATACTCTt...tACCAGGAGGTGGGAGCCTTGGGTACCa
aCAAGGGGTCCGGACCAAGTATGAGAa...aTGGTCCTCCACCCTCGGAACCCATGGt
    25+[18]+26
pig, HR G (std.) +63-Goldy WT GG(V&B) 23027955 R No
TN0204 tGGATGAAACCGAAATTagaagtttctttgctagATATGGTTCAGTAAAAGa
aCCTACTTTGGCTTTAAtcttcaaagaaacgatcTATACCAAGTCATTTTCt
    16+[17]+17
pig, DAZL G (std.) +63-Goldy WT GG(V&B) 23027955 R No
TN0205 tCCAAGCACTGTTTAAGTctggatgttggtcaaaACCCAATTTGATGATGTa
aGGTTCGTGACAAATTCAgacctacaaccagtttTGGGTTAAACTACTACAt
    17+[16]+17
cow, OFD1Y G (std.) +63-Goldy WT GG(V&B) 23027955 R No
TNA035B tAGTCAGCACCAGGCATn(x)ATGCCTGGTGCTGACTa
aTCAGTCGTGGTCCGTAn(x)TACGGACCACGACTGAt
    16+[x]+16
(artificial) (NK) +231 WT GG(V&B) 23028976 R No
TNA035C tAGTCAGCACCAGGCATn(x)ATGCCTGGTGCTGACTa
aTCAGTCGTGGTCCGTAn(x)TACGGACCACGACTGAt
    16+[x]+16
(artificial) (NK) +231 WT GG(V&B) 23028976 R Low
TNA036-T002 tATCATCTTCTACACTn(x)ATGTTTGGTGTTGATTa
aTAGTAGAAGATGTGAn(x)TACAAACCACAACTAAt
    18+[x]+20
(artificial) +231 WT GG(V&B) 23028976 R No
TNA036B tGTCGTCTTCTGCACTn(x)ATGCCTGGTGCTGACTa
aCAGCAGAAGACGTGAn(x)TACGGACCACGACTGAt
    15+[x]+16
(artificial) (NK) +231 WT GG(V&B) 23028976 R Low
TNA036E tGTCGTCTTCTGCACTn(x)ATGCCTGGTGCTGACTa
aCAGCAGAAGACGTGAn(x)TACGGACCACGACTGAt
    15+[x]+16
(artificial) (NK) +231 WT GG(V&B) 23028976 R No
TNA036F-T002 tATCATCTTCTACACTn(x)ATGTTTGGTGTTGATTa
aTAGTAGAAGATGTGAn(x)TACAAACCACAACTAAt
    18+[x]+20
(artificial) +231 WT GG(V&B) 23028976 R Low
TNA039 tCCTTTTAAGAAGTTGGCATn(x)ATAATACAATTTAAAACCTGGGTCTCTa
aGGAAAATTCTTCAACCGTAn(x)TATTATGTTAAATTTTGGACCCAGAGAt
    19+[x]+27
(artificial) (std.) +231 WT GG(V&B) 23028976 R Low
TNA039B tCCTTTTAAGAAGTTGGCATn(x)ATAATACAATTTAAAACCTGGGTCTCTa
aGGAAAATTCTTCAACCGTAn(x)TATTATGTTAAATTTTGGACCCAGAGAt
    19+[x]+27
(artificial) (NK) +231 WT GG(V&B) 23028976 R No
TNA040-T002 tAAAAAATTCCCACTTTn(x)AGTTGTTTAGTTTTTATGAATa
aTTTTTTAAGGGTGAAAn(x)TCAACAAATCAAAAATACTTAt
    19+[x]+26
(artificial) +231 WT GG(V&B) 23028976 R No
TNA040B tGGAGAATTCCCACTTTn(x)AGTCGCCCAGTTTTTATGAACa
aCCTCTTAAGGGTGAAAn(x)TCAGCGGGTCAAAAATACTTGt
    16+[x]+21
(artificial) (NK) +231 WT GG(V&B) 23028976 R No
TNA040B-T002 tAAAAAATTCCCACTTTn(x)AGTTGTTTAGTTTTTATGAATa
aTTTTTTAAGGGTGAAAn(x)TCAACAAATCAAAAATACTTAt
    19+[x]+26
(artificial) +231 WT GG(V&B) 23028976 R No
TNA040D-T002 tAAAAAATTCCCACTTTn(x)AGTTGTTTAGTTTTTATGAATa
aTTTTTTAAGGGTGAAAn(x)TCAACAAATCAAAAATACTTAt
    19+[x]+26
(artificial) +231 WT GG(V&B) 23028976 R No
TNA040E tGGAGAATTCCCACTTTn(x)AGTCGCCCAGTTTTTATGAACa
aCCTCTTAAGGGTGAAAn(x)TCAGCGGGTCAAAAATACTTGt
    16+[x]+21
(artificial) (NK) +231 WT GG(V&B) 23028976 R No
TNA040E-T002 tAAAAAATTCCCACTTTn(x)AGTTGTTTAGTTTTTATGAATa
aTTTTTTAAGGGTGAAAn(x)TCAACAAATCAAAAATACTTAt
    19+[x]+26
(artificial) +231 WT GG(V&B) 23028976 R No
TNA042 tCTTTACAAGGAGCACGTn(x)ATTAAAGGAGTTTAGCGTGACa
aGAAATGTTCCTCGTGCAn(x)TAATTTCCTCAAATCGCACTGt
    17+[x]+21
(artificial) (std.) +231 WT GG(V&B) 23028976 R Low
TNA042B tCTTTACAAGGAGCACGTn(x)ATTAAAGGAGTTTAGCGTGACa
aGAAATGTTCCTCGTGCAn(x)TAATTTCCTCAAATCGCACTGt
    17+[x]+21
(artificial) (NK) +231 WT GG(V&B) 23028976 R No
TNA043B tCTACCTTCATTGATGTCCCTn(x)ATGAAAGGCAAAGCTCCTCTa
aGATGGAAGTAACTACAGGGAn(x)TACTTTCCGTTTCGAGGAGAt
    20+[x]+20
(artificial) (NK) +231 WT GG(V&B) 23028976 R No
TNA044B tAGCTCAGTCATCAAAGGCAAAGCTn(x)ACTGGCTCTGGAGGTTACa
aTCGAGTCAGTAGTTTCCGTTTCGAn(x)TGACCGAGACCTCCAATGt
    24+[x]+18
(artificial) (NK) +231 WT GG(V&B) 23028976 R No
TNA045B tATCCAAAAGAGCGGTCTGATn(x)ATCCTCAGGATTGTTGCa
aTAGGTTTTCTCGCCAGACTAn(x)TAGGAGTCCTAACAACGt
    20+[x]+17
(artificial) (NK) +231 WT GG(V&B) 23028976 R Low
TNA046B tGGCGAAAGAGTCCACCACCATn(x)AAGTTCAAGCCATGTCGTa
aCCGCTTTCTCAGGTGGTGGTAn(x)TTCAAGTTCGGTACAGCAt
    21+[x]+18
(artificial) (NK) +231 WT GG(V&B) 23028976 R No
TN5001 tCCCAAAGATCTTCTTTggcactcggactcataagcAGATCACACAGATTGCTa
aGGGTTTCTAGAAGAAAccgtgagcctgagtattcgTCTAGTGTGTCTAACGAt
    16+[19]+17
zebrafish, brip1 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5002 tCCCAAAGATCTTCTTTggcactcggactcataAGCAGATCACACAGa
aGGGTTTCTAGAAGAAAccgtgagcctgagtatTCGTCTAGTGTGTCt
    16+[16]+14
zebrafish, brip1 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5003 tCTCCCACCATCTGCATggcgtacatcatgaaaacccAGCGGTTGCGTTTGGa
aGAGGGTGGTAGACGTAccgcatgtagtacttttgggTCGCCAACGCAAACCt
    16+[20]+15
zebrafish, dusp5 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ Zhang Group Low
TN5004 tCGTCTCTCCGCTCCAGTccagcgcctggacccccAGCGCCGGGCAATa
aGCAGAGAGGCGAGGTCAggtcgcggacctgggggTCGCGGCCCGTTAt
    17+[17]+13
zebrafish, sema3fb G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5005 tCCTCTGCCTGTCTacaagcgcagactgATGATTGAGCTGGCGa
aGGAGACGGACAGAtgttcgcgtctgacTACTAACTCGACCGCt
    13+[14]+15
zebrafish, pax4 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5006 tGCGATCTCTTAATGACTcaggcagctaaagcaAGTCTGGGAGGCCAGAGa
aCGCTAGAGAATTACTGAgtccgtcgatttcgtTCAGACCCTCCGGTCTCt
    17+[15]+17
zebrafish, fev G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5007 tACATTAAATATCACCTctagggttttactattATTTAAAACTGTATGTa
aTGTAATTTATAGTGGAgatcccaaaatgataaTAAATTTTGACATACAt
    16+[16]+16
zebrafish, dre-mir-126, flanking G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5008 tGGCTCGCTCAATTCATggatggagcccgcAATGAGATAGTATGCa
aCCGAGCGAGTTAAGTAcctacctcgggcgTTACTCTATCATACGt
    16+[13]+15
zebrafish, smo G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5009 tGCCCTTCCTGGTTCAgagaacggttgcgcgGCAGATCAGCCTGGTGGa
aCGGGAAGGACCAAGTctcttgccaacgcgcCGTCTAGTCGGACCACCt
    15+[15]+17
zebrafish, acvr1l G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5010 tAGCCGTGAAGATCTTTtcctctagagatgagAAGTCATGGTTTCGAGa
aTCGGCACTTCTAGAAAaggagatctctactcTTCAGTACCAAAGCTCt
    16+[15]+16
zebrafish, acvr1l G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5011 tCCAGCGAGTCGTCTCTggaggcgtacgcccgctgtcTGCGCATGGGCTGCAGa
aGGTCGCTCAGCAGAGAcctccgcatgcgggcgacagACGCGTACCCGACGTCt
    16+[20]+16
zebrafish, plcg1 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5012 tATCACGGTCACACCCTcaccaccaagatcaagttcAGTGATGTGCTCAACa
aTAGTGCCAGTGTGGGAgtggtggttctagttcaagTCACTACACGAGTTGt
    16+[19]+15
zebrafish, plcg1 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5013 tGCAGGCAGTACATCTTcattaacggaacacAGACGGGCGTGAGGGa
aCGTCCGTCATGTAGAAgtaattgccttgtgTCTGCCCGCACTCCCt
    16+[14]+15
zebrafish, slc22a17 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5014 tCGCCACACATCCTGAGTtcagcaagaagatccAGAGCTTAAAAGCAGCCa
aGCGGTGTGTAGGACTCAagtcgttcttctaggTCTCGAATTTTCGTCGGt
    17+[15]+17
zebrafish, G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5015 tAACGCTAATGCTCCTaaagcatctgatgccaagaccAGCGAGGCTGCCAAAGCa
aTTGCGATTACGAGGAtttcgtagactacggttctggTCGCTCCGACGGTTTCGt
    15+[21]+17
zebrafish, basp1 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5016 tCAATGGCAAGCAGTTccctgtgaccagaggccaAGATGTTGGCAAATa
aGTTACCGTTCGTCAAgggacactggtctccggtTCTACAACCGTTTAt
    15+[18]+14
zebrafish, ssr4 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5017 tTCCGAGTCTACAAATcagtcctgcaggcAGTGCAGAAAACTGa
aAGGCTCAGATGTTTAgtcaggacgtccgTCACGTCTTTTGACt
    15+[13]+14
zebrafish, rtn1a G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5018 tCCTCCAACTGCGGCCCCTgcctcatcccactggAGGAGGATCAAATGGGa
aGGAGGTTGACGCCGGGGAcggagtagggtgaccTCCTCCTAGTTTACCCt
    18+[15]+16
zebrafish, npdc1 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5019 tCTGGCAGCAAACCTgcggctgacgtccgATGGTTCAAAAATGa
aGACCGTCGTTTGGAcgccgactgcaggcTACCAAGTTTTTACt
    14+[14]+14
zebrafish, cadm2a G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5020 tAACCGGATTGAACTggtcagagccacgtcgcAGGAGTTGACGATCAGCa
aTTGGCCTAACTTGAccagtctcggtgcagcgTCCTCAACTGCTAGTCGt
    14+[17]+17
zebrafish, cadm2a G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5021 tCCATGCCCATTACCCTgagctttgcactgAAACCAGGTCTGTGGa
aGGTACGGGTAATGGGActcgaaacgtgacTTTGGTCCAGACACCt
    16+[13]+15
zebrafish, dusp5 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ Zhang Group Low
TN5022 tATAGGGATGCGCTACTggcagccggagcggcttcACACATTGGTGGAAGTGa
aTATCCCTACGCGATGAccgtcggcctcgccgaagTGTGTAACCACCTTCACt
    16+[18]+17
zebrafish, adprhl1 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5023 tGCTAAAAGAGAAGCTCTggagcaagcgctaagAAATAAGCTGATGGCGGa
aCGATTTTCTCTTCGAGAcctcgttcgcgattcTTTATTCGACTACCGCCt
    17+[15]+17
zebrafish, amotl2b G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5024 tGCCAAAAAAGTCTATCTtctcgtttattaatgacgACTTCATTGAAAGGAGa
aCGGTTTTTTCAGATAGAagagcaaataattactgcTGAAGTAACTTTCCTCt
    17+[18]+16
zebrafish, snx11 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ Zhang Group Low
Legends
Off-target or secondary target
EEN targeted same or overlapped site with another reported EEN
EEN reported with low or no activity
GSearch EENdb with this gene symbol
RSearch EENdb with this reference

©2012-2013  PKU Zebrafish Functional Genomics Group
School of Life Sciences, Peking University, Beijing, China
Reference of EENdb    Contact us