EENdb - TALEN/ZFN
Search TALENs/ZFNs targeting the sequence:
- >=3 nt (recommend >=6 nt), 5'->3', any strand
- use [...] for alternate nucleotides; N = [ACGT]
Search TALENs/ZFNs targeting the gene(s):
- <=10 symbols or IDs (currently Ensembl ID only)
- symbols are variable in publications and databases
Search EENs by first reported reference:
- <=10 PubMed IDs or surnames of 1st authors.

EEN Search Result
EEN constructed bys UA: 0 ZFN, 56 TALEN records match.
(Click on ID to see details)


TALEN IDWhole SiteSpecies & LocusRVDsFrameworkFokIConstruc.Modif.Ref.Effic.
TN0035 tGTTATTTTCTCCCCTaaggatcctgcgggcATTTTTGAGCTGGTGGa
aCAATAAAAGAGGGGAttcctaggacgcccgTAAAAACTCGACCACCt
    15+[15]+16
zebrafish, tnikb G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ 21822242 R
TN0035B tGTTATTTTCTCCCCTaaggatcctgcgggcATTTTTGAGCTGGTGGa
aCAATAAAAGAGGGGAttcctaggacgcccgTAAAAACTCGACCACCt
    15+[15]+16
zebrafish, tnikb G C (NK) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ 21822242 R
TN0036 tACACACACTCCAGTCTgatggagacagctgATGGTGAGTCACACAAACa
aTGTGTGTGAGGTCAGActacctctgtcgacTACCACTCAGTGTGTTTGt
    16+[14]+18
zebrafish, dip2a G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ 21822242 R
TN0140 tACCACCACTAATCCGTgcccctatgcggtaaATGTCTTTGACTTGACCa
aTGGTGGTGATTAGGCAcggggatacgccattTACAGAAACTGAACTGGt
    16+[15]+17
fruitfly, y G (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ 22624882 R
TN0141 (N/A)
    
fruitfly, CG9797 G +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ 22624882 R
TN5001 tCCCAAAGATCTTCTTTggcactcggactcataagcAGATCACACAGATTGCTa
aGGGTTTCTAGAAGAAAccgtgagcctgagtattcgTCTAGTGTGTCTAACGAt
    16+[19]+17
zebrafish, brip1 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5002 tCCCAAAGATCTTCTTTggcactcggactcataAGCAGATCACACAGa
aGGGTTTCTAGAAGAAAccgtgagcctgagtatTCGTCTAGTGTGTCt
    16+[16]+14
zebrafish, brip1 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5003 tCTCCCACCATCTGCATggcgtacatcatgaaaacccAGCGGTTGCGTTTGGa
aGAGGGTGGTAGACGTAccgcatgtagtacttttgggTCGCCAACGCAAACCt
    16+[20]+15
zebrafish, dusp5 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ Zhang Group Low
TN5004 tCGTCTCTCCGCTCCAGTccagcgcctggacccccAGCGCCGGGCAATa
aGCAGAGAGGCGAGGTCAggtcgcggacctgggggTCGCGGCCCGTTAt
    17+[17]+13
zebrafish, sema3fb G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5005 tCCTCTGCCTGTCTacaagcgcagactgATGATTGAGCTGGCGa
aGGAGACGGACAGAtgttcgcgtctgacTACTAACTCGACCGCt
    13+[14]+15
zebrafish, pax4 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5006 tGCGATCTCTTAATGACTcaggcagctaaagcaAGTCTGGGAGGCCAGAGa
aCGCTAGAGAATTACTGAgtccgtcgatttcgtTCAGACCCTCCGGTCTCt
    17+[15]+17
zebrafish, fev G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5007 tACATTAAATATCACCTctagggttttactattATTTAAAACTGTATGTa
aTGTAATTTATAGTGGAgatcccaaaatgataaTAAATTTTGACATACAt
    16+[16]+16
zebrafish, dre-mir-126, flanking G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5008 tGGCTCGCTCAATTCATggatggagcccgcAATGAGATAGTATGCa
aCCGAGCGAGTTAAGTAcctacctcgggcgTTACTCTATCATACGt
    16+[13]+15
zebrafish, smo G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5009 tGCCCTTCCTGGTTCAgagaacggttgcgcgGCAGATCAGCCTGGTGGa
aCGGGAAGGACCAAGTctcttgccaacgcgcCGTCTAGTCGGACCACCt
    15+[15]+17
zebrafish, acvr1l G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5010 tAGCCGTGAAGATCTTTtcctctagagatgagAAGTCATGGTTTCGAGa
aTCGGCACTTCTAGAAAaggagatctctactcTTCAGTACCAAAGCTCt
    16+[15]+16
zebrafish, acvr1l G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5011 tCCAGCGAGTCGTCTCTggaggcgtacgcccgctgtcTGCGCATGGGCTGCAGa
aGGTCGCTCAGCAGAGAcctccgcatgcgggcgacagACGCGTACCCGACGTCt
    16+[20]+16
zebrafish, plcg1 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5012 tATCACGGTCACACCCTcaccaccaagatcaagttcAGTGATGTGCTCAACa
aTAGTGCCAGTGTGGGAgtggtggttctagttcaagTCACTACACGAGTTGt
    16+[19]+15
zebrafish, plcg1 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5013 tGCAGGCAGTACATCTTcattaacggaacacAGACGGGCGTGAGGGa
aCGTCCGTCATGTAGAAgtaattgccttgtgTCTGCCCGCACTCCCt
    16+[14]+15
zebrafish, slc22a17 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5014 tCGCCACACATCCTGAGTtcagcaagaagatccAGAGCTTAAAAGCAGCCa
aGCGGTGTGTAGGACTCAagtcgttcttctaggTCTCGAATTTTCGTCGGt
    17+[15]+17
zebrafish, G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5015 tAACGCTAATGCTCCTaaagcatctgatgccaagaccAGCGAGGCTGCCAAAGCa
aTTGCGATTACGAGGAtttcgtagactacggttctggTCGCTCCGACGGTTTCGt
    15+[21]+17
zebrafish, basp1 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5016 tCAATGGCAAGCAGTTccctgtgaccagaggccaAGATGTTGGCAAATa
aGTTACCGTTCGTCAAgggacactggtctccggtTCTACAACCGTTTAt
    15+[18]+14
zebrafish, ssr4 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5017 tTCCGAGTCTACAAATcagtcctgcaggcAGTGCAGAAAACTGa
aAGGCTCAGATGTTTAgtcaggacgtccgTCACGTCTTTTGACt
    15+[13]+14
zebrafish, rtn1a G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5018 tCCTCCAACTGCGGCCCCTgcctcatcccactggAGGAGGATCAAATGGGa
aGGAGGTTGACGCCGGGGAcggagtagggtgaccTCCTCCTAGTTTACCCt
    18+[15]+16
zebrafish, npdc1 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5019 tCTGGCAGCAAACCTgcggctgacgtccgATGGTTCAAAAATGa
aGACCGTCGTTTGGAcgccgactgcaggcTACCAAGTTTTTACt
    14+[14]+14
zebrafish, cadm2a G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5020 tAACCGGATTGAACTggtcagagccacgtcgcAGGAGTTGACGATCAGCa
aTTGGCCTAACTTGAccagtctcggtgcagcgTCCTCAACTGCTAGTCGt
    14+[17]+17
zebrafish, cadm2a G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5021 tCCATGCCCATTACCCTgagctttgcactgAAACCAGGTCTGTGGa
aGGTACGGGTAATGGGActcgaaacgtgacTTTGGTCCAGACACCt
    16+[13]+15
zebrafish, dusp5 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ Zhang Group Low
TN5022 tATAGGGATGCGCTACTggcagccggagcggcttcACACATTGGTGGAAGTGa
aTATCCCTACGCGATGAccgtcggcctcgccgaagTGTGTAACCACCTTCACt
    16+[18]+17
zebrafish, adprhl1 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5023 tGCTAAAAGAGAAGCTCTggagcaagcgctaagAAATAAGCTGATGGCGGa
aCGATTTTCTCTTCGAGAcctcgttcgcgattcTTTATTCGACTACCGCCt
    17+[15]+17
zebrafish, amotl2b G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA Zhang Group No
TN5024 tGCCAAAAAAGTCTATCTtctcgtttattaatgacgACTTCATTGAAAGGAGa
aCGGTTTTTTCAGATAGAagagcaaataattactgcTGAAGTAACTTTCCTCt
    17+[18]+16
zebrafish, snx11 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ Zhang Group Low
TNT01 tGGTAATTTCATCCGTCTgatcgagccatggaacAGGACGCACTTATATa
aCCATTAAAGTAGGCAGActagctcggtaccttgTCCTGCGTGAATATAt
    17+[16]+15
zebrafish, sema3fb, exon 4 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT02 tGTCCTTTTAACACATaaagatgatatcatACACAGTATTTATTGTa
aCAGGAAAATTGTGTAtttctactatagtaTGTGTCATAAATAACAt
    15+[14]+16
zebrafish, sema3fb, exon 18 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT03 tATAGTTGAAACCTGATtaacttagtaaaatAACTGCATGGTGGTGCa
aTATCAACTTTGGACTAattgaatcattttaTTGACGTACCACCACGt
    16+[14]+16
zebrafish, dre-mir-126a, 5'-upstream G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT04 tGGACCCACTGGCATCTgacttgtttaattttAGAGGTTAAAGGAAATa
aCCTGGGTGACCGTAGActgaacaaattaaaaTCTCCAATTTCCTTTAt
    16+[15]+16
zebrafish, dre-mir-126a, 3'-downstream G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT05 tGGACCCACTGGCATCTgacttgtttaattttAGAGGTTAAAGGaaata
aCCTGGGTGACCGTAGActgaacaaattaaaaTCTCCAATTTCCtttat
    16+[15]+12
zebrafish, dre-mir-126a, 3'-downstream G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ T1
TNT06 tATCTGCGTGGACAAACTcaagacaggtttggatgcAGATCAGTGTTATCGa
aTAGACGCACCTGTTTGAgttctgtccaaacctacgTCTAGTCACAATAGCt
    17+[18]+15
zebrafish, dre-mir-126a, 3'-downstream G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ T1
TNT07 tACAGAATCTGCATTGTataagcgcaatcgaattgATTGTGGGTGTGTTATa
aTGTCTTAGACGTAACAtattcgcgttagcttaacTAACACCCACACAATAt
    16+[18]+16
zebrafish, dre-mir-126b, 5'-upstream G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT08 tGACTGGTGAACACAACTataacctacagactgAGCACGTCCGACTGCATa
aCTGACCACTTGTGTTGAtattggatgtctgacTCGTGCAGGCTGACGTAt
    17+[15]+17
zebrafish, dre-mir-126b, 3'-downstream G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT09 tATCATGAGCTCGTCGCTcgttgacgtaaatgcATTGTTGATTTCATa
aTAGTACTCGAGCAGCGAgcaactgcatttacgTAACAACTAAAGTAt
    17+[15]+14
zebrafish, dre-mir-17a-1 [SNP], 5'-upstream G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT10 tGCACTTGTCCCGGCCTgtaaaggattgtggagATTGTACCCCACAAATa
aCGTGAACAGGGCCGGAcatttcctaacacctcTAACATGGGGTGTTTAt
    16+[16]+16
zebrafish, dre-mir-92a-1, 3'-downstream G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT11 tAGTCCTCTCCACCTccatagttggggagaATGTGGGAGATTTGa
aTCAGGAGAGGTGGAggtatcaacccctctTACACCCTCTAAACt
    14+[15]+14
zebrafish, dre-mir-17a-1, 5'-upstream G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT12 tATCCACTTAATTACTGTgtattagatctgatATCAACTGAACAGGGTa
aTAGGTGAATTAATGACAcataatctagactaTAGTTGACTTGTCCCAt
    17+[14]+16
zebrafish, dre-mir-92a-1, 3'-downstream G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT13 tGTCCCACGTCATGTcactgtagtgtcaaAGTGCTTACAGTGCa
aCAGGGTGCAGTACAgtgacatcacagttTCACGAATGTCACGt
    14+[14]+14
zebrafish, dre-mir-17a-2, 5'-upstream G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT14 tCTAACATCCTTACAGGTgtgttgaggcaagttagAGCTAAAGTCTGCTGGa
aGATTGTAGGAATGTCCAcacaactccgttcaatcTCGATTTCAGACGACCt
    17+[17]+16
zebrafish, dre-mir-92a-2, 3'-downstream G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT15 tGAGCCCTACTCTGTCATtgaggtggtgccaagtgATTTGATGTGCACTGCTGa
aCTCGGGATGAGACAGTAactccaccacggttcacTAAACTACACGTGACGACt
    17+[17]+18
zebrafish, fgd5 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT16 tACATCTCCAACTATGATcgcagcatgtcagtgctggACGAGAGCTGTAGAAAGa
aTGTAGAGGTTGATACTAgcgtcgtacagtcacgaccTGCTCTCGACATCTTTCt
    17+[19]+17
zebrafish, G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT17 tGCAGCTACACCTTCATcctgcccgagatggagAGCTGTCAGGAGCAGa
aCGTCGATGTGGAAGTAggacgggctctacctcTCGACAGTCCTCGTCt
    16+[16]+15
zebrafish, [unnamed] C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT18 tCTCAGGATGCTCTGATTtgttttgtacactgggaAATAGTGAAAAGTGGCTa
aGAGTCCTACGAGACTAAacaaaacatgtgaccctTTATCACTTTTCACCGAt
    17+[17]+17
zebrafish, psmf1 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT19 tTTACATTCATCCAGACtcgcctgcttccggtgaAACGTGGATGCGCCAa
aAATGTAAGTAGGTCTGagcggacgaaggccactTTGCACCTACGCGGTt
    16+[17]+15
zebrafish, tbx18 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT20 tCTTCTGAAATTCGGTtccggtaaagacccggggaCATCAAACGAGAGCa
aGAAGACTTTAAGCCAaggccatttctgggcccctGTAGTTTGCTCTCGt
    15+[19]+14
zebrafish, tcf21 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT21 tCACACCGGAGCGCCAtacggctcgctggcccaGCACTCCTTCATCAa
aGTGTGGCCTCGCGGTatgccgagcgaccgggtCGTGAGGAAGTAGTt
    15+[17]+14
zebrafish, wt1a G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT22 tGGCCTTACACTATCCATgacctcaggaaccttggAGCCAAGAAGTTTTATGGa
aCCGGAATGTGATAGGTActggagtccttggaaccTCGGTTCTTCAAAATACCt
    17+[17]+18
zebrafish, mical2b G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT23 tGTCCCGCAGTGCACTgacggagattgttgaccAGGAGGCAGCTTATCTGGa
aCAGGGCGTCACGTGActgcctctaacaactggTCCTCCGTCGAATAGACCt
    15+[17]+18
zebrafish, gtf3c3 G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT24 tCCACCTGCACCTCAGGTcctgcagagatcaaactccATTCAGCAGATGGAGCa
aGGTGGACGTGGAGTCCAggacgtctctagtttgaggTAAGTCGTCTACCTCGt
    17+[19]+16
zebrafish, [unnamed] C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT25 tCTAAGCTCTCCCTGTccattctagacgcctgAGTTCAGGAAAACTTCa
aGATTCGAGAGGGACAggtaagatctgcggacTCAAGTCCTTTTGAAGt
    15+[16]+16
zebrafish, midn G C (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT26 tCGCATGCATTAGTgaaaataggcctactacacATATAAAAGGCGCGCCa
aGCGTACGTAATCActtttatccggatgatgtgTATATTTTCCGCGCGGt
    13+[19]+16
(Tol2), [5'-arm] (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
TNT27 tACAACTACAACAGCCACAACGTCTatatcatggccgacaAGCAGAAGAACGGCa
aTGTTGATGTTGTCGGTGTTGCAGAtatagtaccggctgtTCGTCTTCTTGCCGt
    24+[15]+14
eGFP G (std.) +63 Sharkey-AS+R UA NHEJ, NHEJ-DisDel T1
Legends
Off-target or secondary target
EEN targeted same or overlapped site with another reported EEN
EEN reported with low or no activity
GSearch EENdb with this gene symbol
RSearch EENdb with this reference

©2012-2013  PKU Zebrafish Functional Genomics Group
School of Life Sciences, Peking University, Beijing, China
Reference of EENdb    Contact us